Månadens fråga augusti 2021: Samtycke för behandling av personuppgifter – vad...

Samtycke för behandling av personuppgifter - vad gäller? I samband med att GDPR implementerades i EU uppstod flera frågetecken om vad som faktiskt gällde. Den...

Månadens fråga juni 2021: När ska en influencers inlägg ses som...

När ska en influencers inlägg ses som reklam? I juni meddelade Patent- och Marknadsöverdomstolen (PMÖD) dom mot en av Sveriges största influencers, Kenza Zouiten. Omständigheterna...

Månadens fråga april 2021: Vägledande dom om tobaksreklam – vad är...

Vägledande dom om tobaksreklam – vad är nytt? I mars månad meddelade Patent- och marknadsdomstolen dom efter att Konsumentombudsmannen (”KO”) hade stämt ett aktiebolag som...

Månadens fråga mars 2021: Licensavtal – vad bör man tänka på?

Licensavtal – vad bör man tänka på? Licensavtal reglerar under vilka förutsättningar en part (licenstagaren) har rätt att nyttja den andra partens (licensgivarens) rättigheter. Det...

Månadens fråga februari 2021: I ljuset av ny praxis – får...

I ljuset av ny praxis – får miljöpåståenden användas vid marknadsföring av kosmetiska produkter? Miljö- och hållbarhetsargument blir allt vanligare vid marknadsföring av produkter och...

Månadens fråga januari 2021: Jämförande reklam – vad gäller vid jämförelse...

Jämförande reklam – vad gäller vid jämförelse med konkurrenten? Jämförande reklam har länge varit en effektiv metod när det kommer till att marknadsföra sina produkter...

Månadens fråga november 2020: När får reklam skickas via e-post eller...

När får reklam skickas via e-post eller sms? Elektronisk direktmarknadsföring är lika effektivt som populärt när det kommer till hur företag marknadsför sig själva och...

Månadens fråga oktober 2020: Tredjelandsöverföring – är redan inhämtade samtycken giltiga?

Tredjelandsöverföring – är redan inhämtade samtycken giltiga? Den så kallade Schrems II-domen (C 311/18) som EU-domstolen meddelade i juli 2020 fortsätter att väcka frågor om...

Månadens fråga september 2020: Att avtala under en pandemi – vad...

Att avtala under en pandemi – vad bör man tänka på? Pandemin covid-19 har hittills fått stora konsekvenser för samhället och näringslivet. Många företag har...

Månadens fråga augusti 2020: Vilka krav ställs på reklammarkering i sociala...

Vilka krav ställs på reklammarkering i sociala medier? Marknadsföringslagen (2008:486) ställer krav på att det ska framgå om ett meddelande är marknadsföring och vem som...

Nyheter