PTS förtydligar inställningen om samtyckeskrav till cookies

PTS förtydligar inställningen om samtyckeskrav till cookies Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet över bestämmelserna om cookies i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Myndigheten...

Senaste uppdateringen från Task Force P3PC

Senaste uppdateringen från Task Force P3PC  Minskat värde på identitetslös trafikPå grund av försämrade KPI:er hos annonsörer så ser det ut att bli ett minskat...

Bristande reklammarkering vid influencer marknadsföring

Bristande reklammarkering vid influencer marknadsföring - Självregleringen riskeras att sättas ur spel Flera avgöranden från Reklamombudsmannens visar att influencers inte följer den praxis som gäller vid...

400 sekunder – Kantar

400 sekunder - Kantar I vårt första avsnitt av vår nya serie 400 sekunder berättar Håkan Gustafsson från Kantar om effektiv reklam och vilka kreativa...

Schibsted certifierade enligt Gold Standard

Schibsted certifierade enligt Gold Standard Schibsted uppfyller IAB Sveriges krav för Gold Standard. Det innebär att Schibsted proaktivt minskar annonsbedrägeri, förbättrar den digitala reklamupplevelsen och...

Influencer marketing väntas omsätta 1,5 miljarder 2022

Influencer marketing väntas omsätta 1,5 miljarder 2022 På uppdrag av IAB Sverige har IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) tagit fram en rapport som visar...

Explosionsartad ökning för digital marknadsföring

Explosionsartad ökning för digital marknadsföring Den europeiska marknaden för digital reklam ökade med över 30 % under 2021 till ett värde av 92 miljarder euro....

Vägledande beslut om utformning av integritetspolicy enligt GDPR

Vägledande beslut om utformning av integritetspolicy enligt GDPR Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdade i slutet av mars 2022 en administrativ sanktionsavgift mot Klarna Bank AB (Klarna) på...

Beslut om handlingsplanen för TCF väntas efter sommaren

Beslut om handlingsplanen för TCF väntas efter sommaren Idag (13 maj) har IAB Europe dragit tillbaka den begäran om uppskov som tidigare lämnats till den...

Här är IAB Sveriges styrelse 2022

Här är IAB Sveriges styrelse 2022 På IAB Sveriges årsstämma den 4 maj 2022 beslutades att Daniel Weilar blir ordförande för organisationen för sjätte året...