Digital Service Act – DSA

I sitt arbetsprogram för 2020 uppgav EU-kommissionen att de kommer att föreslå en ny Digital Services Act (DSA) för att stärka den...

Task force Legal & Policy

Task Force Legal & Policy Task Force Legal & Policy är en arbetsgrupp som intensivt arbetar med att företräda de kommersiella aktörernas intressen i debatten...

Transparency & Consent Framework

Transparency & Consent Framework Ramverket är ett samarbete mellan IAB Europe och IAB Tech Lab men även andra branschorganisationer står bakom detta ramverk som WFA. IAB...

200424 Legal – Bild och film på webben enligt GDPR

IAB Sverige i samarbete med MarLaw Advokatbyrå bjuder in till digitalt seminarium Bild och film på webben enligt GDPR Seminariet blir helt digitalt! Se hela seminariet här I...

ePrivacy – lagen om elektronisk kommunikation

Föreslagen ePrivacy-förordning Direktivet om ePrivacy (direktiv 2002/58 / EG), även med smeknamnet "Cookiedirektivet" på grund av dess regler...

Standards & Guidelines Legal och Policy

Den interaktiva marknadsföringen är föremål för dramatiska lagförslag som kan komma att helt ändra spelreglerna för en marknad som är uppbyggd på ett stort...