BLOCK 1 - MARKNADSFÖRINGSMODELLER & MÅLGRUPPSMÖJLIGHETER

KJLJK

– Introduktionsfilm
– Marknadsöversikt
– Vad är Effekt
– GDPR / Dataskyddförordningen
– Övningsfrågor
– Certifieringsprov block 1


BLOCK 2 - DIGITALA MEDIELANDSKAPET

– Synlighet av dina kampanjer
– Viewability
– AdFraud
– Reklamtrötthet
– Attribution och konverteringsvärden
– Mätverktyg
– Att välja rätt KPI:er
– Utvärdering av digitala kampanjer
– Mediematematik samtliga områden
– Akronymer & Terminologi
– Övningsfrågor
– Certifieringsprov block 2


BLOCK 3 - DIGITALA MEDIEKANALER

– Display-annonsering
– Sökmarknadsföring SEO och SEM
– Online Video
– Sociala medier
– Influencer Marketing
– Digital Audio & Podcast
– Digital Out of Home – DOOH
– Mobilannonsering
– E-post marknadsföring
– Programmatic handel
– Native Advertising
– Kreativa riktlinjer för digital marknadsföring
– Svenska & Internationella Standards
– Övningsfrågor
– Certifieringsprov block 3


BLOCK 4 - BESTÄLLARENS ROLL I DET DIGITALA EKOSYSTEMET

– Beställarens roll gentemot din byrå
– Värdet av en tydlig brief
– Marknadsföringens regler och riktlinjer
– Varumärkesbyggande marknadsföring
– Det föränderliga digitala medielandskapet
– Övningsfrågor
– Certifieringsprov block 4