BLOCK 1 - MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING

KJLJK

– Introduktion och inledning
– Marknadsöversikt
– Köpprocessen för konsument
– Attribution & mäta kampanjer
– Att mäta effekt
– Kundens KPIer
– Affärsförståelse
– Säljarens möte med kund
– Strategi & idékoncept
– Hårda & mjuka värden
– Adfraud
– Reklamtrötthet
– Värdet av en tydlig brief
– Övningsfrågor
– Certifieringsprov block 1


BLOCK 2 - VIKTIGT ATT VETA I EN SÄLJARES VARDAG

– Köp- och Säljverktyg i säljarens vardag
– Var inhämtar du information
– Grunderna i GDPR / Dataskyddsförordningen
– Marknadsföringens regler & riktlinjer
– Digitala verktyg & tekniker
– Akronymer & Terminologi
– Mediematematik samtliga områden
– Övningsfrågor
– Certifieringsprov block 2


BLOCK 3 - DIGITALA MEDIEKANALER

– Display-annonsering
– Sökmarknadsföring SEO och SEM
– Online Video
– Sociala medier
– Influencer Marketing
– Digital Audio & Podcast
– Digital Out of Home – DOOH
– Mobilannonsering
– E-post marknadsföring
– Programmatic handel
– Data i möte med kunden
– Native Advertising
– Viewability Measurements
– Kreativa riktlinjer för digital marknadsföring
– Svenska & Internationella Standards
– Övningsfrågor
– Certifieringsprov block 3