Gå till Terminologi

Internationell standard för effektmätningar

Akronymer

Akronym  Definition
ABM Account Based Marketing
AI  Artificial Intelligence
AFP  Advertiser-funded Programming
AR  Augmented Reality
ARF  Advertising Research Foundation
API  Application Programming Interface
AR  Augmented Reality
ASN  Autonomous System Number
ATF  Above the fold
AVOD  Annonsfinansierad video-on-demand
BTF  Below the fold
BSSID  Basic Service Set Identification
CPA  Cost per Action
CPC  Cost per Click
CPI  Cost Per Install
CPCV  Cost per Completed View
CPL  Cost per Lead
CPM  Cost per Mille
CPO  Cost per Order
CPP  Cost per Point
CPS  Cost per Sale
CPT  Cost per Transaction
CPV  Cost per View
CPVM  Cost Per Viewable Mille (Thousand) impression.
CRM  Customer relationship management
CRO  Conversion rate optimization
CTA  Call To Action
CTR  Click Through Rate
DMA  Dedicated Market Areas
DMP  Data Management Platform
DNS  Domain name server
DOOH  Digital Out of Home
DPO  Data Protection Officer
DSO  Dataskyddsombud (se även DPO)
DSP  Demand Side Platform
DRT  Dynamisk retargeting
eCPM  Effective Cost per Mille
EPR  ePrivacy regulation, se även ePrivacy förordningen under   terminologi
FPS  Frames Per Second
GeoIP  Geographic information for IP addresses
GIS  Geographic Information System
GDPR  General Data Protection Regulation
GPS  Global Positioning System
GRP  Gross rating point
HTML  HyperText Markup Language
IFA  Identifier for Advertising
IO  Insertion Order
IP  Internet Protocol
IPS  Indoor Positioning System
ISP  Internet Service Provider
ITP  Intelligent Tracking Prevention
ITR  Interactions rate
KIA  Kommittén för internetannonsering
KPI  Key Performance Indicator(s)
LBS  Location Based Service
LEK  Lagen om Elektronisk Kommunikation
MRAID  Mobile Rich Media Ad Interface Definitions
MRC  Media Ratings Council
NHT  Non Human Traffic
OBA  Online Behavioral Advertising – Intressebaserad   Marknadsföring
OTS  Opportunity To See
OTT  Over The Top
PIB  Position in Break
PPC  Pay Per Click
PPM  Pay per Mille
PPP  Price Per Play
PPV  Pay Per View
PTS  Post och Telestyrelsen
RFP  Request for Proposal
ROC  Run Of Channel
ROI  Return on investment
ROMI  Return on market investment
ROS  Run Of Site
RFP  Request For Proposal
ROAS  Return On Ad Spend
SPO  Supply Path Optimization
SVOD  Subscription-based video on demand
RTB  Real Time Bidding
RON  Run Of Network
SDK  Software Development Kit
SEA  Sökmotorsannonsering (Seach Engine Advertising)
SEM  Sökmotormarknadsföring (Seach Engine Marketing)
SEO  Sökmotoroptimering (Seach Engine Optimizing)
SMO  Social Media Optimization
SOV  Share of Voice
SSP  Supply Side Platform
TCF  Transparency & Consent Framework
TRP  Target Rating Point
UGC  User Generated Content
VAST  Video Ad Serving Template
vCPM  Viewable Cost Per Mille
VMAP  Video Multiple Ad Playlist
VPAID  Video Player Ad-serving Definition
VR  Virtual Reality
VTR  View Through Rate
WOM  Word of Mouth
YoY  Year over Year


Terminologi

Above/below the fold
Above: den del av webbsidan som syns utan att behöva scrolla Below: Den del av en webbsida som inte kan ses utan att scrolla

AdBlockers
Programvara på en användares webbläsare som förhindrar annonser från att visas

AdExchanges
En digital marknadsplats som möjliggör handel av annonsvisningar – en så kallad annonsbörs

Addressable TV
Målstyra mot hushåll istället för att använda demografisk data genom att använda datan som finns tillgänglig via operatörernas set up boxar. Detta är vanligt förekommande i USA och i Europa leder Sky i UK utvecklingen genom sin “Sky Ad Smart” produkt.

Ad Ops (Advertising Operators)
Administratör som optimerar arbetsflöden vid annonskampanjer även kallad Traffic

Ad Servers
En server som lagrar annonser centralt och distribuerar dem till olika publicister

Ad request
Varje gång en webbläsare begär information från ett annonshanteringssystem

Ad skipping
Reklamspolande beteende som främst används av PVR-användare, kallas även zippa

Ad Stream
Aktör som levererar reklamfilm digitalt till TV-kanaler

Ads.txt
Ads.txt är en förkortning av “Authorized Digital Sellers och är en enkel, flexibel och säker metod som publicister och leverantörer kan använda för att upplysa om vilka företag de tillåter sälja deras digitala varulager

Affinitet
Beskriver hur väl ett medie publik sammanfaller med en specifik målgrupp. Vid hög affinitet finns en klar intressegemenskap mellan mediet och målgruppen. Hög affinitet leder till en hög räckvidd i målgruppen

Age gate
Ett verifikationssystem för att se att användaren av en webbsida är gammal nog för att se webbsidans innehåll

Aktiv positionering
Kännedom om användarens exakta koordinater via GPS

Annonsnätverk (Ad Network)
En aktör inom reklambranschen som agerar mäklare mellan webbplatser som vill visa annonser och annonsörer som vill publicera annonser

App (Applikation)
Ett fristående program som laddas ner och ligger lokalt i mobiltelefonen. De flesta applikationer som laddas ner är gratis

APV (Average page view)
Det genomsnittliga antalet sidvisningar per besökare på en webbplats

ASN
Alla internetleverantörer har ett Autonomous System Number

ATL (Above the line)
Begrepp inom marknadsföring som innefattar traditionell reklam i massmedia, såsom TV, radio, biofilm, stortavlor och tidningsannonser

ATS (Average time spent)
Anger hur länge en besökare stannar på en webbsida

Automatiserad Handel (Automatic Trading)
Automatiserade Handeln av displayannonsering och teknologin som möjliggör den

AVOD (Annonsfinansierad video- on-demand)
Online-videotjänst som är gratis för användaren och finansieras genom reklam

Bambuser
Tjänst som möjliggör direktsändning av streamad video från mobiltelefonen via internet

Banner
Webbannons

Beacon
Positioneringstjänst som kommunicerar via Bluetooth. Utvecklad för inomhusbruk. Tekniken gör det möjligt för en enhet att skicka push-meddelanden till enheter i närheten (mycket lokal styrningsteknik)

Behavioral targeting
Se Intressebaserad Marknadsföring

Besökare
Mätning av den sessionstid som en användare/besökare är inne på en sajt. Ett besök kan bestå av flertalet sidvisningar. Se även Unik besökare

Betaversion
En version av program eller hemsida som fortfarande är under bearbetning, men som ofta görs tillgänglig för användarna innan en fullt felsökt version är färdig

Beteendestyrd annonsering
Se Intressebaserad Marknadsföring

Big data
Processandet av enorma mängder data från flera källor genom att parallellkoppla servers

Bing Ads
Bings Pay Per Click annonseringsprogram på den egna sökmotorn

Bitrate
Antalet bitar (engelska: bits) som överförs eller bearbetas per sekund

Bot & Robot-lists
Mjukvara som kör automatiskt utan mänsklig inblandning. Det finns Spiders & Robots (IAB)-lister som hjälper till att filtrera bort denna typ av trafik från trafikmätningar

Bounce Rate
Procent av besökarna som lämnar sajten utan att klicka vidare

Browser
Engelska ordet för läsare. Används oftast som förkortning för Webbrowser, d v s webbläsare

Bruttoräckvidd
Bruttoräckvidd är summan av alla kontakter. Samma individ eller webbläsare kan räknas flera gånger

BSSID (Basic Service Set Identification)
Det unika id:t för WiFi-routern som användaren är uppkopplat mot

BTL (Below the line)
Samlingsterm för alla relationsskapande reklammedier, såsom direkt marknadsföring, event och internet. Till skillnad mot ATL (se detta begrepp) riktas BTL mot specifika målgrupper och inte mot den stora massan

Buffra
Att tillfälligt lagra data när det flyttas från en plats till en annan, t.ex. när data på en webbsida laddas om

Can Spam Act
Lagstiftningar mot oönskad reklam och spam

Cell Tower
Mobilmast

CMS (Content Management System)
Ett administrationsverktyg för att hantera din webbplats. Kan på svenska kallas både uppdateringsverktyg och publiceringsverktyg

CoA
Care of Address se Mobil IP

Coarse Location
Grovkornig positionering. Endast WiFi och Cell Tower. Android. Förbrukar mindre batteri. Jämför med Fine Location

Companion Ad
Banners i området runt videospelaren som kompletterar och förstärker budskapet i en videoreklam

Connected TV/ Smart TV
TV med integrerat Internet och Web 2.0. Förutom de traditionella TV-funktionerna så har Smart TV online-, interaktiva medier, on-demand streaming media funktioner och tillgång till hemnätverket

Consumption targeting
Targeting baserat på kundernas konsumtionsmönster

Content Discovery
Del av Native Advertising, distribueras via CMSet eller annat till olika placeringar, in-feed och distributören anpassar produktionen utifrån målgrupp och kanaler

Content Display
Del av Native Advertising, distribueras oftast via Adserver för display, som liknar native (text/bild)

Conversion tracking
Visar vad som händer efter ett annonsklick

Cookie
En cookie är en liten fil bestående av bokstäver och siffror som laddas ned på din dator när du går in på vissa webbplatser. Cookies gör det möjligt för webbplatsen att känna igen din dator. Cookies används t ex vid intressebaserad annonsering för att identifiera användare som har samma intressen så att man kan visa mer anpassade/riktade annonser

Cookie matching
Synkroniserar cookiedata mellan DSP:s, DMP:s och AdExchange vilket möjliggör att rätt annons visas för rätt användare

CPA (Cost per Action)
Kostnaden för reklam som bygger på att en besökare tar del av särskilt definierade åtgärder som svar på en annons. Åtgärder inkluderar sådana saker som en försäljningstransaktion, en kundförvärv eller ett klick

CPE (Cost per Engagement)
Kostnad för när användarna interagerar med annonsen

CPC (Cost per Click)
Kostnaden för reklam baserat på antal klick annonsen fick. (CPC kan även användas som Cost per Customer)

CPL (Cost per Lead)
Kostnad för reklam baserat på antalet leads annonsen genererade

CPM (Cost per Mille)
Kostnad per 1 000 exponeringar. Exempel; Kostnaden för en annonskampanj på en webbplats är 70 000 kr. Kunden köper 2 miljoner exponeringar. Vad blir cpm-priset? 70 000 kr ./. 2 miljoner x 1000 = 35 cpm eller 35 kr för 1 000 visade annonser

CPO (Cost per Order)
Kostnad per beställning, även kallad kostnad per köp, är kostnaden för digital annonsering dividerat med antalet ordrar

CPS (Cost per Sale)
Kostnaden för reklam baserat på antal försäljningar

CPT (Cost per Transaction)
Kostnaden för att göra ett ekonomiskt utbyte, med andra ord kostnaden per transaktion.

CPV (Cost per View)
Cost Per View. Kostnad per videovisning. Se även PPP

Crawler
Ett program eller script som systematiskt söker igenom Internet efter viss information. De flesta sökmotorer som bland annat Google använder en crawler för att undersöka innehåll och relevans på hemsidor och på så sätt rangordna dem i ett sökindex

Creative
Det material som används för att generera leads och sälja reklam framtagen och designad av art directors och/eller copywriters, ex. rich media, banners

CRM (Customer relationship management)
Helt enkelt ett säljstöd med funktioner som bland annat kundregister, offerter eller supporthistorik

Cross-platform
Mjukvara och/eller hårdvara som kan köras på samma sätt fast på olika plattformar.

CTR (Click Through Rate)
Ett sätt att mäta framgången med en online reklamkampanj på en viss webbplats eller effektiviteten i en e-kampanj med antalet användare som klickat på en viss länk. Används också som mått hos våra sökmotorer

Data
Avser i detta sammanhang all relevant information om kampanjen, t.ex. antal exponeringar, visningar, klick, datum och klockslag, ip-adresser etc. Användardata kan nyttjas för målgruppsstyrningar.


Data aggregator
Processen av att samla in och sammanställa data från olika källor

Data Protection Officer (DPO)
Ett Dataskyddsombud eller Data Protection Officer (DPO) ska säkerställa att bolaget behandlar personuppgifter med respekt och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Det inkluderar att informera, vägleda och kontrollera att företaget förstår och följer lagstiftningen

Digital natives
Avser personer som vuxit upp med internet, sociala medier och webb-TV

Deal ID
Med Deal ID menas ett lösenord som man behöver för att komma åt ett specifikt varulager. Det ska användas för att identifiera villkoren för ett köp

Debugger Verktyg
Säkerställer att egna mätverktyg och spårningspixlar fungerar som de ska som Google Tag Assistent och Facebooks Pixel helper

Display annons
Se banner

DMA (Dedicated Market Areas)
Avgränsat område t ex flygplats, mässområde

DMP (Data Management Platform)
En teknisk plattform som aggregerar och administrerar användardata (cookies)

DNS (Domain name server)
En tjänst som översätter ett domännamn till en servers mer komplicerade IP-adress

Domän
Varje nätverk/dator på Internet har en unik adress (IP-adress) som består av en uppsättning siffror. En domän eller domännamn är ett enklare alias för denna invecklade adress. T ex domänen google.com

DSP (Demand Side Platform)
En teknisk plattform som annonsörer/byråer använder för att genomföra annonsköp

Dubbeltäckning
Avser den andel användare som återkommer i tittardata för två olika webbplatser eller videoklipp.

Dwell Rate
Dwell Rate mäter hur framgångsrikt en annons fångar användarens uppmärksamhet genom att mäta andelen användare som fysiskt integrerar med annonsen. Dwell Time mäter användartiden genom olika interaktivitets egenskaper

Dynamic Creative Optimization
Hjälper marknadsförare att få rätt budskap till rätt konsumenter. Det ger dem möjlighet att differentiera och skräddarsy annonser med hjälp av rätt data

eCPM
Effective cost per mille (eCPM) används för att mäta effektiviteten av medieutrymme som säljs via exempelvis CPC eller CPA, och visar intäkt eller kostnad per 1000 annonsvisningar

Embedded Player
Videospelare med videoreklam som normalt bäddas in i sajtens redaktionella miljö

Engagement Rate
Begrepp för att beskriva hur många (unika) användare som interagerar med annonsformatet, t.ex. genom att se en videoannons, klicka på en länk, fylla i ett formulär. Det finns ingen standarddefinition utan olika aktörer definierar begreppet olika

ePrivacy förordningen
EU lagen kommer att uppgraderas (troligen under 2019) gällande elektronisk kommunikation med denna nya förordning. Det handlar om att säkra individens integritet i elektronisk kommunikation

Fine Location
Finkorning GPS, styr på GPS, WiFi samt Cell Tower. Android. Förbrukar mer batteri påslagen. Jämför med Coarse Location

First screen
First screen innebär annonser som finns synliga i den del av sajten som först exponeras vid ett besök eller vid ny sidvisning

Flighting
Flighting är en term för ett tidsmönster där reklamfilmer är schemalagda att köras under intervaller som skiljs åt av perioder då inga reklambudskap visas.

Flash Video
Flash Video är ett videoformat som spelas upp med Adobe Flash Player

Floor price
Det lägsta priset en publicist är villig att sälja en viss annonsvisning för

Frekvens
Det antal gånger en målgrupp i genomsnitt har sett ett program eller ett reklaminslag

FPS (Frames Per Second)
Enhet för att mäta frekvensen för bland annat rörlig bild

Frekvensstyrning
Publicister och köpare kan ange frekvenstak på hur många gånger en viss kampanj eller enskild annons ska visas för en användare på olika sajter

Frequency capping
En funktion som begränsar antalet gånger dina annonser visas för samma person på webbplatsen eller i nätverket

Full screen
Mobildisplaystandard 320 x 480 pixlar

Förhandsvisning (preview)
En förhandsvisning (engelska: preview) är normalt en 5-10 sekunders videoloop för att fånga användarens nyfikenhet

Geofencing
En virtuell omkrets för en geografisk verklig plats

GeoIP
IP-databaser som administrerar internets infrastruktur

Geolocation
Geografisk plats

Geopositionering
Processen att ta fram en geografisk plats

Geo-targeting
Möjliggör geografisk begränsning av annonsvisningarna för att endast visa annonser för en användare som befinner sig inom ett utvalt område

Google Ads
Googles Pay Per Click annonseringsprogram på den egna sökmotorn

Google Analytics
Gratistjänst från Google som mäter och publicerar statistik över en webbsidas besökare. Tjänsten används främst som ett verktyg för sökmarknadsföring och av webbplatser som vill få en överblick över sina sökordsoptimeringar

GIS (Geographic Information System)
Ett samlingsnamn på de program som skapar databaser kopplade till geografiska platser. GIS-systemet gör det möjligt att se var man befinner sig på en karta

Google Keyword Tool
Ett verktyg för att hitta de bästa nyckelorden (eller sökorden) till hemsidan. Man söker på ett ord eller en fras kopplade till företagets verksamhet för att få reda på vad som har högst söktryck

GPS (Global Positioning System)
Ger möjlighet för alla med en GPS-mottagare att bestämma sin position longitud och latitud

GRP (Gross rating point)
Bruttoräckvidd eller summan av alla individuella tittarsiffror/ratings under en kampanj eller annan tidsavgränsning. GRP anger den totala bruttomängden exponeringar och är en produkt av; (netto) räckvidd x (medel) frekvens. Med hjälp av GRP är det möjligt att redogöra för styrkan hos en kampanj

Header bidding
Header bidding är en avancerad teknik inom programmatic där publishers erbjuder exponeringar till flera annonsbörser samtidigt (även känd som pre-bidding)

HTML (HyperText Markup Language)
Ett språk för att skapa webbsidor och annan information som kan visas i en webbläsare

Impressions
Impressions är antalet gånger som en annons exponerats, oavsett om den klickats på av användaren eller inte

Impact
Styrka eller genomslagskraft i ett budskap

In-banner streaming
Interaktiv banner som innehåller videoklipp som kan spelas upp automatiskt i bannern eller expandera och spelas upp vid en mouseover. Se mouseover

Infomercial
Ett annonsformat för desktop som lägger sig framför webbplatsen för att sedan, efter några sekunder försvinna

In-page Ad
Den enklaste formen av annonsformat. En annons som håller sig inom samma gränser på en webbsida utan att förändras eller expanderas

Inslate
Inslate annonser tillåter tittare att välja mellan flera annonser i början eller reklamavbrott varvade med videoinnehållet. Sponsorer betalar för annonser som är utvalda av tittaren

In-stream annonsering
Reklam integrerad med materialet, där inga pop-up annonser eller overlays förekommer utan endast pre-, mid- och postrolls

Interaktiv annonsering
Interaktiv reklam där mottagen har möjlighet att till exempel få extra information om en produkt

Interstitial annons
En typ av webbannons som ligger ovanpå webbsidan i ett separat lager. Annonsen ges så mycket utrymme att den tydligt dominerar eller täcker skärmen helt

Interstitial
Mobildisplaystandard 320 x 320 pixlar

Intressebaserad Marknadsföring
En teknik som använder historik för att visa annonser anpassade till en persons intressen. Kallas även: beteendestyrd annonsering eller annonsmatchning

Instream Ad
Videoreklam i en videokanal. Vanliga format är Pre-, Mid- och Post-Rolls som är videoreklam före, under respektive efter videoinnehållet (kallas även in-stream ad).

In-video Ad
Videoreklam i en videokanal. Vanliga format är Pre-, Mid- och Post-Rolls som är videoreklam före, under respektive efter videoinnehållet (kallas även in-stream ad)

IoT (Internet of Things)
Ett scenario i vilket föremål, djur eller människor är utrustade med unika identifierare och möjligheten att överföra data över ett nätverk som inte kräver interaktion från människa till människa eller människa-till-dator-interaktion

IP (Internet Protocol)
Kommunikationsprotokoll som används för överföring av information på internet

ITP (Intelligent Tracking Prevention)
Värnar personlig integritet online med att begränsa tredjepartscookies.

IPS (Indoor Positioning System)
Lösning baserad på magnetiska sensorer eller ett nätverk av enheter som används för att trådlöst få kontakt med en mobil inne i en byggnad

ISP (Internet Service Provider)
En internetleverantör är ett företag som erbjuder tillgång till internet, vanligtvis mot en avgift. De vanligaste sätten att ansluta till en internetleverantör är via en telefon linje (uppringt) eller bredband (kabel eller DSL)

Keyword (nyckelord)
Det ord eller fras som användaren anger till sökmotorerna. Ett begrepp som används för (sökords)optimering av innehåll på en hemsida

KIA-index
Lista med de mest besökta webbplatserna i Sverige. Listan är inte komplett då en del publicister valt bort att exponeras på KIA-index. Data från KIA-godkända mätleverantörer används mot en kostnad baserad på volym

KIA (Kommittén för internetannonsering)
Den branschgemensamma kommitté inom området internetannonsering som annonsörer, mediebyråer, medieägare och säljnätverk samverkar i för att enas kring konkurrensneutrala branschfrågor. KIA är ett organ inom Sveriges Annonsörer

Kohort
Grupp, t ex bestående av användare

Kontextuell inriktning (Contextual targeting)
Annonser kvalificeras att visas på sajter vars innehåll matchar en fördefinierad ordlista

Konvertering
När användare gör något önskvärt på webbsidan, istället för att bara klicka sig vidare. Konverteringsgraden visar hur många av besökarna som verkligen konverteras

Konverteringsgrad
Visar hur många av besökarna som verkligen konverteras

Konverteringsoptimering
Åtgärder som gör konverteringen enklare

Landningssida
Den sida som en besökare landar på när man klickar på en länk i sökresultatet

Lazy load
Innebär att vissa saker som inte syns på datorskärmen inte laddas in förrän användaren börjar scrolla nedåt på webbsidan.

LBS (Location Based Service)
Samlingsnamnet för tjänster som kan utföras när man har tillgång till en position. Dessa ligger per automatik inte inom området geotargeting, däremot sker positionering inom ramen för LBS

Linjärt Video Format
En annons som visas sekventiellt till videoinnehållet, dvs som tar över hela användarupplevelsen. Pre-rolls, mid-rolls och postrolls är exempel på ett linjärt videoformat

Live-streaming, web-casting eller net-casting
Används för direktsändning av rörlig bild på webben. Användaren kan inte styra när filmen börjar sändas, till skillnad från on demand

Longtail
Marknadsföring som koncentrerar sig på mindre populära produkter och innebär att fokusera mer på lagerhantering än marknadsföring av produkten

Länk
Klickbar text eller grafik på hemsidor, med vilka du kan ta dig från en sida/dokument till en annan

Marknadsföringsmix
Den blandning av konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring som utgår från 4P (pris, produkt, plats, påverkan)

Marknadssegmentering
Indelning av målgrupper i olika undergrupper utifrån särskiljande men sinsemellan gemensamma egenskaper, t.ex. demografiska, psykografiska, eller beteendemässiga egenskaper

Martech
Martech eller marketing technology. Olika typer av teknologi som används i marknadsföringssyfte, främst olika IT- och stödsystem

Mediebrus
Beskriver dagens medielandskap i vilket ökningen av mängden innehåll och antalet medieplattformar gör att sändaren kan ha svårare att nå fram till mottagaren

Medieköpare
Upphandlare av reklam och marknadsföring genom marknadens olika medieleverantörer

Mediamix
Kombinationen av mediekanaler som används för att uppfylla mål för en marknadsplan eller en kampanj

Medieplanerare
Identifierar vilka mediekanaler som ska användas för att bäst annonsera en kunds varumärke eller produkt

Mid-roll
Videoreklam som visas i mitten av videoinnehållet i en videokanal (reklampaus)

Mobil IP
Varje mobil nod är identifierad med sin hemadress oavsett var dess nuvarande positionering är.

Mobil-TV
TV-program/videoklipp som går att se via mobiltelefon

Moln
Moln, molntjänster eller datormoln är IT-tjänster som tillhandahålls över internet, framförallt funktioner som traditionellt sköts på egna datorer men genom molnet sköts av någon annan, exempelvis lagring av data

Mouseover
Händelse/teknik i ett användargränssnitt som aktiverar ett objekt när muspekaren förs över det

Native Advertising
Annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen

Nettoräckvidd
Antalet unika individer som nås av ett mediebudskap. En TV-tittare räknas endast en gång, därmed ökar nettoräckvidden enbart när någon som inte tidigare sett ett TV-inslag tillkommer under en undersökningsperiod

Non Linjärt Videoformat
En annons som visas parallellt med videoinnehållet, dvs visas samtidigt som videoinnehållet spelas. Overlay banner är ett exempel på ett icke-linjärt videoformat.

Overlay Banner
Interaktiv annons i videoströmmen som är icke-linjär

OBA (Online Behavioral Advertising)
Intressebaserad Marknadsföring

OTS (Opportunity To See)
En standard för när en video-annons skall betraktas som startad och därmed validerad för att betalas av annonsören

Outstream Ad
Videoreklam i spelare som ligger i redaktionellt innehåll. Spelaren har inget innehåll utan visar enbart annonsen.

Panorama
Mobildisplaystandard 320 x 80 pixlar

Panorama small
Mobildisplaystandard 320 x 50 pixlar

Panorama double
Mobildisplaystandard 320 x 160 pixlar

Panorama triple
Mobildisplaystandard 320 x 240 pixlar

Performance-based pricing (CPC, CPA)
Köparen betalar bara för reklam med mätbara resultat, t.ex. med prismodeller som CPA och CPC

Passback
Uppstår när ett annonsnätverk eller annons utbyte inte kan nå den överenskomna lägsta-nivån av CPM, eller när inga betalda annonser finns att leverera

Personuppgifter
Detta är information som, i sig själv eller tillsammans med annan information, unikt kan identifiera dig som person. Exempel på personuppgifter är namn, gatuadress, e‑postadress och telefonnummer. Personuppgifter definieras i EU-direktiv 95/46/EG

Ping
Ett nätverksverktyg för att testa om man kan nå fram till en viss dator eller enhet på nätverket. Det kan även användas för att mäta hastigheten på nätverket. Idag används ordet inom bloggvärlden, där man pingar en annan hemsida för att berätta när man har skrivit något nytt i sin blogg

Play rate
Andelen av antalet unika besökare som har valt att starta ett klipp

Pixels
Minsta delen av den rastergrafik som används för att bland annat visa bilder på en bildskärm

Polite load
Försenar inläsningen av ytterligare kreativt innehåll tills sidan har lästs in

Post-roll
Videoreklam som visas efter videoinnehållet i en videokanal

Power Roll
Synonym för en videoannons med tillhörande overlay banner

PPP (Price Per Play)
Annonsören betalar för videovisningar aktiverade av användaren

PPV (Pay Per View)
Intäktsmodell där tittaren betalar för att få tillgång till rörligt material t.ex. ett specifikt TV-program

Pre-roll
Videoreklam som visas före videoinnehållet i en videokanal

Premium Inventory
Traditionellt bokas premiumplaceringar i förhand och till fast pris (CPM). Anses ofta vara motsatsen till Remnant Inventory

Programmatic Buying
se Automatiserade Handel

Reach (Räckvidd)
Hur många personer i målgruppen som har sett reklamen/kampanjen

Real Time Bidding (RTB)
se Automatiserad Handel

Redundant
Webbhotell pratar ofta om att de har redundantlinor, vilket betyder att deras servrar har dubbla, oberoende Internetanslutningar för högsta pålitlighet

Re-marketing
se Retargeting

Remnant Inventory
Osålt medieutrymme. Anses ofta vara motsatsen till Premium Inventory

Request of proposal
Offert

Retargeting
En metod som används för att köpa annonsvisningar endast mot användare som tidigare har besökt och utfört särskilda handlingar på en webbplats

Rich media
En Rich Media annons innehåller bilder eller video och innebär någon form av användarinteraktion

Riktad annonsering
Annonsering som vänder sig till ett specifikt användarsegment baserat på intressen eller demografiska faktorer. Kallas även: anpassad eller skräddarsydd annonsering

Router
En nätverksenhet som kopplar samman flera datorer på ett nätverk och innehåller oftast en gateway som kopplar samman nätverket med Internet

ROMI (Return on market investment)
Utfallet av marknadsföringen i relation till marknadsinvesteringen

ROE (Return on Equity)
Avkastning på Eget Kapital

ROI (Return on investment)
Avkastning på investerat kapital

RSS-flöde
Används för att prenumerera på innehåll på webben. Flöden användare valt att prenumerera på kontrolleras regelbundet mot uppdateringar och när nya filer/inlägg publiceras, laddas dessa ned automatiskt till datorn. RSS används till exempel för att hålla sig uppdaterad på bloggar och podcasts

Session
Tiden en användare med en unik IP-adress tillbringar på en webbplats under en angiven tidsperiod. En session är 30 minuter, dvs om användaren är inaktiv så räknas det som en ny session efter 30 minuter

SEO (Sökmotoroptimering)
Olika sätt att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar på sökmotorer (ex. Google). Arbetet med SEO är kombinationen av taktik och strategier som inkluderar optimering av innehåll, användarvänlighet, målgruppsanpassning, design, nyckelordsplacering, länkbygge, social och viral marknadsföring och andra online & offline-aktiviteter som syftar till att ge mer avkastning i form av ökad organisk trafik från sökmotorer

SEM (Sökmotormarknadsföring)
SEM är ett samlat begrepp som syftar till att uppnå maximal synlighet av din webbplats i sökmotorer. SEM inkluderar således saker som sökmotoroptimering (SEO), PPC-annonsering och andra sökmotorrelaterade tjänster som syftar till att öka din synlighet och trafik till webbplatsen

Server
Program på en dator eller nätverksenhet som erbjuder tjänster till andra datorer i samma nätverk

Share of Voice (SoV)
Andel av den totala marknadskommunikationen, dvs. hur stor andel av de totala investeringarna i marknadskommunikation som en kommunikationsköpare köper

Sidvisning
Antalet gånger en sida (index.html) har visats

SMO (Social Media Optimization)
SMO är metoden att locka till sig unika besökare till webbplatser via aktivitet genom social media

Spam
Skräppost på Internet. Oönskade reklamutskick, bedrägeriförsök eller utskick av virus

Spiders, spindlar
Program som indexerar åt sökmotorer. Att få spindlarnas uppmärksamhet är viktigt för hög ranking på sökmotorerna. De kallas spindlar eftersom de letar på nätet. (Se crawler)


SSP (Supply Side Platform)
En teknisk plattform som publicister använder för att ansluta till annonsbörser och DSP:s

Streaming
Innebär att användaren tittar på en video på sin dator eller mobiltelefon samtidigt som videon överförs, bild för bild, via internet

SVOD (subscription-based video on demand)
Streamingtjänster som finansieras via prenumerationer, typ Netflix och Viaplay

Sökmotor
Söktjänster använder sökmotorer för att upptäcka, hämta in och indexera webbsidor

Tagg
Etikett (sökord) för att kategorisera och göra innehållet på t ex en sida mer sökbart

Tagghantering
Hantering av taggar för exempelvis retargeting

Tagg Management System
Hanterar mätverktyg och spårningspixlar för egna kanaler, vanligt är Google Tag Manager

Textannons
Textbaserad annonsering inom native advertising och sökannonsering

Textlänk
En länk i text som skickar användaren vidare till en ny webbsida.

Time shift
Time shift betyder tidförskjutet tittande, att konsumera medier på annan tid än det i själva verket sänds

Time spent
Den tid som en besökare lägger på en webbsida

Tillgångar
Det bokförda värdet av ett företags kapital

Tracking
Återkommande undersökning eller mätning som gör det möjligt att jämföra utveckling över tid

Trade Desk
Ett företag som hjälper byråer att hantera automatiserade köp, budbaserad media och målgruppsköp. En Trade Desk kan arbeta med flera DSP:s och DMP:s

Traffic
se Ad Ops

Tredjeparts tracking
Mätning som genomförs av ett tredjeparts företag. Exempel på företag är Adform, DoubleClick och MediaMind

True View
En ny betalmodell för in-stream-videoannonser. Efter ett visst antal sekunder har tittaren möjlighet att klicka bort reklamfilmen och annonsören betalar bara när tittaren sett hela filmen, eller 30 sekunder om filmen är längre

Unik besökare
En person kan göra två besök på en dag, en gång på förmiddagen, nästa besök sker på eftermiddagen. Två besök har då gjorts, men räknas bara som en unik besökare den dagen

URL (Uniform resource locator)
Adresserna på www-sidor. De innehåller en adress till en specifik fil hos en domän

VAC (Visibility Adjusted Contact)
Räckviddsmått för utomhus

Value added content
Med begreppet menas att man tillför ett mervärde för användaren t.ex. extramaterial

VAST Standard ( Video Ad Serving Template)
Är en standard standard för tredjeparts (annonsvisning från tredje part) videoannonsering som etablerats av IAB

Video Ad
En videoreklam som normalt placeras i sajtens redaktionella miljö. Den distribueras genom en inbäddad spelare med en förhandsvisning som fångar användarens nyfikenhet

Video on demand
Tjänst som möjliggör för användare att se videomaterial i streamad eller nedladdad form

Video Ad Targeting
Målinriktad videoannonsering där användaren exponeras för personliga filmer baserade på användarens profil och retargeting data

Viewability – Viewable ad impression
En levererad annonsvisning kan klassificeras som en viewable impression om annonsen är synlig i webbläsarens fönster, webbläsarfliken är i fokus samt att minimikravet för antalet synliga annonspixlar samt tidslängden är uppfyllt. Se vidare IAB Sveriges VIEWABLE MEASUREMENT GUIDELINES

Viral
Innehåll som får snabb spridning via internet

VMAP (Video Multiple Ad Playlist)
En XML-mall för publicister av videoinnehåll. VMAP beskriver hur användaren ska exponeras för videoreklamen och används när publicisten själv inte kontrollerar videospelaren eller distributionen

Webbhotell
Ett företag som (oftast mot betalning) erbjuder dig plats på en server för din domän, hemsida eller e-post. Benämns ibland hosting

Webbläsare
Programvara som hämtar, lagrar, ordnar och visar information på Internet i en standardiserad form på datorn. Exempel på detta är Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari och Opera

Webbportal
En portal där flera ingångar samlas på en och samma webbplats för att få så många besökare som möjligt

Widget
Ett litet fönster som ständigt kan uppdateras och visas på en dators skrivbord eller i en mobil enhet, utan att användaren behöver aktivera fönstret

WOM (Word of mouse)
Positiv spridning av ett varumärkes tjänst eller en produkt genom att människor skriver positivt om det på nätet och/eller sprider länkar, filmklipp som gagnar varumärket

WOM (Word of mouth)
Marknadsföring, i form av en positiv spridning av ett varumärkes tjänst eller en produkt genom att nöjda kunder

Www (World wide web)
En nivå på Internet med ett grafiskt gränssnitt, det vill säga det man i vardagligt tal kallar för Internet, vilket kan nås med en webbläsare. Det är inte alltid obligatoriskt att använda www till sitt domännamn

Yield management
En strategi för rörlig prissättning med syfte att förstå, förutse och påverka konsumentens beteende för att maximera intäkterna

Gå till Akronymer