Hur går det till?

Våra helt oberoende certifieringskurser ökar din professionalism genom att du har bevisat dina kunskaper inom de viktigaste begreppen, riktlinjerna och bästa praxis inom digital reklam. Certifieringen kräver att du uppfyller vissa grundkrav som fastställts av ledande bolag i branschen genom IABs Task Forces, IAB Sverige och dess styrelse. Certifieringen bygger på självstudier och du måste vara beredd att lägga ner 20 – 25 timmar per kurs.

Vårt kursutbud är helt e-learning-baserat på en högkvalitativ utbildningsplattform från Intermezzon i vilken du som kursdeltagare bestämmer takten. Du tentar av kursen per utbildningsblock och har maximalt åtta veckor på dig att genomföra vald kurs.

Digital Sales – Tech & Data

Digital Media – Buying & Planning

Så här går det till

 • Läs igenom beskrivningarna för utbildningarna för att hitta en som passar dig.
 • Ansök – länkar ovan
 • När du ansökt och kommit in i portalen måste du be om att få tillgång till studiematerialet
 • När du fått tillgång till studiematerialet navigerar du dig genom de olika utbildningsblocken
 • Till varje block finns en introduktionsfilm, studiematerial, övningsfrågor och delprov
 • Du underhåller dina kunskaper genom en förnyelse av certifiering efter två år

Certifieringsprovet

 • Delprov per utbildningsblock
 • När du påbörjat ett delprov stängs studiematerialet
 • Du har tre försök att klara varje delprov med en veckas mellanrum
 • Totalt 100-tal frågor uppdelat på delblock – måste klara varje delblock för att gå vidare
 • Du erhåller ett digitalt diplom då du nått minst 80 % rätt i respektive block
 • Certifieringen är giltig i två år

Kostnad

3 350 kr för deltagare från medlemsföretag
4 450 kr för deltagare från icke medlemsföretag

12 % rabatt vid 3 – 5 deltagare
20 % rabatt vid fler än 6 deltagare
Vid fler än 20 deltagare lämnas offert

Kontakt: Mikael Lenstrup, 0707 96 48 46