Save the date till IAB Sveriges Trendseminarium 8 Minutes den 7 december kl 15.00 – 17.00 med efterföljande mingel. Trendseminariet är en mycket uppskattad tradition som avslutar vårt digitala år! Mer information kommer närmre eventet.