Black Friday närmar sig – vad gäller för marknadsföringen av ”rea”?

I marknadsföringslagen anges i vilka sammanhang uttrycket ”rea” eller motsvarande uttryck såsom realisation, rabatt eller extrapris får användas vid marknadsföring. Begrepp såsom rea får endast användas om försäljningen avser produkter som ingår i näringsidkarens ordinarie sortiment, försäljningen sker under begränsad tid och priserna är väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.

Det är med andra ord inte tillåtet att ha ständig rea eller låta nyintagna produkter ingår i näringsidkarens Black Friday-kampanj. Hur lång tid rean får förekomma beror på produkttyp och bransch. Vanligtvis får rea pågå i några få veckor upp till högst två månader. Vad gäller livsmedel är tiden högst fyra veckor.

EU:s nya konsumentskyddsdirektiv innehåller nedan bestämmelse:

”Artikel 6a

  1. Varje tillkännagivande om en prissänkning ska innehålla uppgift om det tidigare pris som näringsidkaren har tillämpat under en fastställd tidsperiod före tillämpningen av prissänkningen.
  2. Med tidigare pris avses det lägsta pris som näringsidkaren har tillämpat under en tidsperiod inte understigande 30 dagar före tillämpningen av prissänkningen…”

Detta betyder alltså att vid marknadsföringen av Black Friday behöver näringsidkaren visa vilket pris varan har haft innan prissänkningen. Det priset ska baseras på en sammanhängande period som inte är kortare än 30 dagar.

Dessa regler faller dock inte på plats till årets (2021) Black Friday. Från kommittédirektiv 2020:13 om ett moderniserat konsumentskydd framgår att utredningen skulle redovisa uppdraget senast den 13 augusti 2021. Genom SOU 2021:17 kom i maj 2021 utredningens förslag på anpassning. Utredningen framför även att en proposition ska komma senast den 28 november 2021 och att ikraftträdande ska ske senast den 28 maj 2022. Detta innebär att nästa års Black Friday kommer att påverkas av det nya konsumentskyddsdirektivet kring prissättning.

Katarina Ladenfors, partner & advokat – Advokatfirman MarLaw