GDPR – Är du förberedd för en granskning?

PRESENTATION FRÅN SEMINARIET 16 OKTOBER 2019

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) fd Datainspektionen har meddelat den första sanktionsavgiften utifrån Dataskyddsförordningen, avgiften avser användning av ansiktsigenkänning. För närvarande pågår ett flertal granskningar mot bolag i Sverige.

Vilka frågor måste ett företag kunna svara på vid en granskning och hur kan ert bolag se till att vara förberedda? Under det här frukostseminariet går vi igenom de frågor som IMY kräver svar på vid tillsyn. Vi tittar dessutom djupare på vilken rättslig grund som är lämpligast – samtycke eller intresseavvägning.

Välkommen till det första kostnadsfria frukostseminariet som IAB arrangerar i samarbete med Advokatfirman MarLaw. Ta tillfället i akt att få en juridisk nyhetsuppdatering samtidigt som du lär känna vår nya juridiska samarbetspartner och tar del av information gällande de nya medlemsförmånerna.

Föredragshållare är Katarina Ladenfors, Advokat och Partner i Advokatfirman MarLaw. Katarina är specialiserad på marknadsrätt, avtalsrätt och säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Hon är särskilt inriktad dataskyddsfrågor och kommunikation. Katarina är dessutom ordförande för IAB:s Task force Legal & Policy.

Varmt välkommen!

När:16 oktober 2019, kl 8.00-9.30.
Frukost serveras från 8.00. Seminarium 8.30-9.30
Var: Advokatfirman MarLaw, Nybrogatan 11 Stockholm

OBS! Seminariet är fritt för medlemmar, platserna är begränsade och anmälan sker i mån om plats. Avbokning mindre än 24 timmar före eventet eller “no show” 300 kr.