Frukostsamtal med IAB Sverige och Google
Dataskydd och framtidens digitala annonsering

Annonser som finansieringsmodell spelar en nyckelroll för att möjliggöra ett fritt och öppet internet över hela världen. Över tid har möjligheterna att rikta annonsering förbättrats men parallellt med detta har användarnas förväntningar på hur deras data samlas in och används förändrats. Användare föredrar annonser som är anpassade till deras behov bara om det samtidigt finns transparens, kontroll och valmöjligheter när det kommer till hur deras data används.

I ljuset av den här utvecklingen publicerade Google i augusti en vision för framtida digital annonseringoch bad om synpunkter från branschen.
IAB Sverige tillsammans med Google tar nu möjligheten att bjuda in till ett frukostsamtal för att få den svenska annonsbranschens syn på Googles förslag. Vid frukosten kommer Googles dataskyddsexpert Ralph Nass presentera förslaget Google har publicerat samt svara på frågor och diskutera framtidens digitala annonsering.

Samtalet kommer hållas på engelska. Vi ber er som anmäler er att läsa igenom de två länkade dokumenten innan samtalet så att alla har samma utgångspunkt.

Anmälan

När: Onsdag 27 november, kl 8:30 – 9:30 (kaffe & fralla från kl 8.00)
Var: IAB Sverige Vasagatan 11, 2 tr
Platserna är begränsade. Samtalet kommer hållas på engelska.
Vid förhinder följ instruktioner för avbokning mindre än 24 timmar före eventet eller “no show” 300 kr.