Konsumentskyddets GDPR införs i Sverige

Tillsammans med Advokatfirman MarLaw bjuder vi in till ett morgonwebinar med advokat Katarina Ladenfors tisdagen 3 maj kl 09.00 – 10.00.

Ett moderniserat konsumentskydd (Regeringens proposition 2021/22:174) ställer högre och tuffare krav på marknadsföring riktad mot konsumenter. Dessutom föreslås att sanktionerna ska bli kraftfullare, likt GDPR med belopp upp till 4 % av ett bolags årsomsättning. Under detta webinar går vi igenom vad de nya bestämmelserna innebär i praktiken.

Regeringen föreslår genom proposition 2021/22:174 lagändringar i syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 som innebär ändringar flera ytterligare direktiv vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Under webinariet kommer bland annat följande frågor att diskuteras:

  • Nya sanktioner upp till 4 % av årsomsättningen
  • Nya krav för hur pris ska anges vid marknadsföring av prissänkningar
  • Nya informationskrav innan ett avtal ingås
  • Nya regler vid rankning av tjänster och produkter samt produktrecensioner
  • Det måste framgå om den som erbjuder en produkt till försäljning på en marknadsplats är näringsidkare eller inte

Varmt välkommen!

ANMÄL DIG HÄR

När: 3 maj kl 09.00 – 10.00
Var: Livesänt via Youtube
Hur: Länk skickas ut till anmälda dagen innan webinaret

Webinaret är kostnadsfritt för medlemmar och 500kr för icke-medlemmar.

Är ditt bolag medlem hos IAB Sverige? Kolla här!