IAB Sveriges Årsstämma 2022

När: Onsdagen den 4 maj 2022, 11.30 – 12:30 med efterföljande lunch
Var: Vasagatan 11, 1 tr. Önskar du delta på länk, kontakta Mikael Lenstrup
Inbjudna: Medlemmar till IAB Sverige

Härmed kallas du som medlem till årsstämma i IAB Sverige organisationsnummer 769619-6869 för genomgång av verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

ANMÄL DIG HÄR

Dagordning för årsstämma

Varmt välkommen!

Daniel Weilar, Ordförande för IAB Sveriges nuvarande styrelse
Via Kenneth Danielsson, VD IAB Sverige, mobil +46 70 826 03 36, kenneth.danielsson@iabsverige.se

IAB Sveriges valberedning:
Christina Hammer, Frida Lundh, Mats Selling

Kallade är samtliga medlemsbolag till IAB Sverige med ett urval personer från respektive bolag. Våra medlemmar.