Hem Influencer Marketing Certifering

Influencer Marketing Certifering

                                                                                                                                                                                           
I en relativt ung bransch syftar vår certifiering av influencer-nätverk och -agenturer till att främja standardisering och kvalitetsstyrning av rapporter, kunduppföljning, avtal, transparens och annonsmärkning. Det ger företaget ett verktyg som visar på ett effektivt genomförande i kommunikationen och en kvalitetsstämpel för företaget i dess affärer med kunder och uppdragsgivare. Certifieringen är en kvalitetsstämpel på att hantering, processer och dokumentation är på plats. Allt för att göra annonsaffären transparent, smidigt och effektiv för alla inblandade.
Certifierade bolag är: Cure Media, Loppi Gruppen, Troot Network, SplayOne, Proad, Bonnier Magzines & Brands, Beatly och United Screens. Vill du ansluta dig till dessa Quality Partners som är Certifierade enligt branschregelverket? Mer info nedan.

Agentur 
Agenturer arbetar exklusivt med influencers.

Nätverk
Kan ha exklusivitet under period eller för en viss kampanj/kund men generellt arbetar inte nätverket med exklusiva avtal med influencers.

Vill du som är influencer eller köpare av tjänsten lära dig mer?

Ladda ner vår handbok om Influencer Marketing och kom till våra välbesökta seminarier. Du hittar all information om dem och handboken under vår task force sidor. 

Så här går det till

Det första steget är att fylla i ansökan om att påbörja certifieringsprocessen.     Bekräftelse När du skickat in ansökan vi har bekräftat den kan vi begära in...

Ansök om att certifieras

Ansök som agentur   Ansök som nätverk

Revisionsprocessen

Att bli certifierad innebär att man genomgår en revisionsprocess. En certifiering innebär också att revisionen är en återkommande process för att se till företaget eller...