HELA IAB SVERIGES VERKSAMHET BYGGER PÅ MEDLEMSKAP –
GENOM DITT BOLAGS MEDLEMSKAP KAN VI FORTSÄTTA ATT UTVECKLA DIGITAL MARKNADSFÖRING I SVERIGE OCH VÄRLDEN

Landsfilialen IAB Sverige samlar landets intressenter inom digital marknadskommunikation. Vi verkar som en oberoende, transparent och icke vinstdrivande  medlemsorganisation som arbetar för att maximera värdet för branschen utifrån de resurser och förtroende som medlemmarna ger oss.

Ditt engagemang är viktigt för att vi ska kunna fortsätta främja kunskap och skapa riktlinjer, standards och verktyg för dagens online-marknadsföring. Mycket mer om vad ett medlemskap innebär nedan.
Här är våra medlemsföretag från publicister, adtechbolag, annonsörer, mediebyråer, plattformar, produktions- och research-bolag m fl.
Medlemskap bygger på bolag eller affärsområden som marknadsför sig under eget varumärke.

Ansök medlemskap och var med och påverka utvecklingen av digital kommunikation i Sverige.

MEDLEMSANSÖKAN

Påverka och Ena

 • Möjlighet att bidraga inom ditt specialintresse genom att deltaga i våra task force.
 • Var med och styra utvecklingen, till exempel genom vad de olika Task force ska arbeta med. När nya standards och riktlinjer ska fastställas kan du påverka genom att inkomma med remissyttranden.
 • IAB Sverige har alltid verkat för att vi inte ska få onödig och dålig lagstiftning som kan begränsa digital marknadsförings utveckling i Sverige och på EU-nivå.
 • IAB’s moderorganisation sitter i Bryssel för att vara nära de beslut som fattas inom EU avseende vår bransch. IAB Europe har ett helt team av jurister som arbetar aktivt med dessa frågor som IAB Sverige är med och bidrar till.

Utbilda

 • Certifiera dig på våra utbildningar till rabatterade priser.
 • Kostnadsfria seminarier där du får höra om intressanta case och ta del av de senaste rönen.
 • Ta del av våra Riktlinjer, Best Practice Guidelines och andra handböcker under Standards & Guidelines

Skapa värde för branschen genom ditt medlemskap i IAB Sverige

 • Vi gör en genomlysning av reklammarknaden i Europa varje år, som publiceras i en unik AdEx-rapport. Den distribueras utan kostnad till våra medlemmar (värde 8.000 kr).
 • Medlemmar har en exklusiv möjlighet att Fråga advokaten utan kostnad.
 • Vi tar varje år fram ett flertal studier och rapporter som medlemmarna kan ta del av.
 • Medlemskapet är en mötesplats för alla som arbetar med och vill utvecklas inom marknadsföring i digitala medier.
 • Vi formar branschen genom att vara drivande i branschutbildningar, utredningar, utvecklingsprojekt och andra institut som gynnar medlemmarna.

IAB Tech Lab

 • Vi är del av den global organisationen IAB Tech Lab som har i uppdrag att “Engagera medlemsorganisation globalt för att utveckla grundteknik och standarder som möjliggör tillväxt och tilltro till det digitala medieekosystemet.” Idag vill vi påstå att alla publicister, annonsörer, byråer eller adtech-bolag använder flera av IAB’s olika globala standards och verktyg i sin dagliga marknadsföring.
 • Vi säkerställer att dessa olika standards och verktyg kommer vår lokala marknad till del och att vi kan vara med och påverka dess utveckling.
 • Exempel på dessa verktyg är VAST, OpenRTB, Ads.txt, LEAN, Coalition for Better Ads, Viewability Guidelines, Pod Measurement Guidelines, Ad Unit Portfolio, Transparent & Consent Framwork
Vill du veta mer eller bli medlem direkt kontakta oss på:
+46 705 10 11 10 eller medlem@iabsverige.se.


Det finns tre vanliga företagsmedlemskap till IAB Sverige med samma innehåll men vi har valt ett medlemsupplägg som ska passa alla storlekar av företag:

Affiliate

Privatpersoner eller företag med 0-2 anställda 7 500 kr

Associate

Företag med 3-24 anställda 16 500kr

Corporate

Företag med 25+ anställda 29 500kr

Premium Members IAB Sverige har Premium Members som vi samarbetar bredare med under ett helt år och är exempelvis avsändare av alla våra seminarier och Mixx Awards.
Läs om hur du kan bli Premium Member här.

Industry Partners Våra Industry Partners hjälper organisationen att leda utvecklingen inom branschen och bidrar till IAB Sverige långsiktiga arbete. Bolagen sitter i styrelsen.
Vill du veta mer om hur, läs här.