Delade meningar 2021

Frågan om digital integritet är ständigt aktuell. Tidigare har diskussionen tagit fart i samband med olika dataläckor och riktade påverkanskampanjer. Det har bland annat handlat om hur persondata utnyttjas i politiska och kommersiella sammanhang. Vi står nu på tröskeln till en allt bredare applicering av artificiell intelligens och smarta uppkopplade hushållsprodukter (IOT) som accelererar delandet av personlig information och påverkar den digitala integriteten i en ny omfattning.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Karlstads universitet och IAB Sverige har Insight Intelligence för sjunde året i rad genomfört en riksomfattande undersökning om svenska folkets attityder till digital integritet. Resultaten av undersökningen finns sammanfattade i denna rapport och visar på en växande oro för hur vår personliga information hanteras, men också i vilka sammanhang som vi är okej att dela med oss av den.

Delade Meningar 2019

Rapporten Delade Meningar 2019 är genomförd av Insight Intelligence i samarbete med oss, Cirio Advokatbyrå, Ports Group och Skatteverket. Den visar att andelen som ser den ökade insamlingen av personlig digital information i samhället som negativt har fördubblats de senaste fyra åren. 42 procent av svenskarna är oroliga för att den information man delar med sig av digitalt används i syften som man inte är bekväm med. Det är en dubbelt så stor andel som för fyra år sedan.