Det är snart ett år efter att GDPR infördes – var är vi idag?

IAB Europe’s Education and Training Committee member iubenda leder i det här webinariet en diskussion on vad GDPR innebär. Det presenterar konkreta samtyckesfällor och lösningar till dem.
Du kan ladda ner slides från webinariet som en pdf här