Från den 25 maj 2018 följer vi den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen ersätter tidigare svensk lagstiftning, PuL 1998:204. För oss är det viktigt att kunna ge våra medlemmar och andra branschkontakter så god service som möjligt utifrån utbildande och upplysande verksamhetsmål.
Samtidigt måste kraven i GDPR och övriga lagar följas. Här får du information om vilka personuppgifter vi hanterar, hur vi skyddar dem och dina rättigheter enligt GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Om du har frågor gällande hantering av uppgifter hos oss kontakta Kenneth Danielsson, VD IAB Sverige Mail
I vår kommunikation via nyhetsbrev, inbjudningar och annan information finns alltid en möjlighet till att av-prenumerera.

Kategori av personuppgift och användningsområden

  • CRM system med uppgifter om jobbmail, mobilnummer, namn, titel och företagsadress.
  • Inkommande och utgående mail hos anställda. Dokumenterar mail med kontaktuppgifter till yrkespersoner.
  • Fakturauppgifter till medlemmar och kunder i Visma.
  • Mailadresser till IAB Sveriges huvudkontakter på organisationens hemsidor.
  • Anmälningslistor vid aktiviteter och event arrangerade av oss.

Kategori av registrerad person

Vi arbetar endast med B2B kontakter med anställda hos våra medlemsföretag, blivande medlemmar och andra viktiga bolag i medie- och kommunikations-branschen som har intresse av vår information.

Ändamålet/n med behandlingen

Vi kommunicerar över året i ett utbildande och informativt syfte med personer i kommunikationsbranschen. Endast vår personal har tillgång till alla kontakter i CRM-systemet och kan kommunicera mot dessa kontakter enligt plan.
Uppdateringar och tillägg i CRM-systemet sker löpande av vår personal.