”IAB Sverige verkar för svenska branschen i frågor om digital marknadsföring och reklam. Med hjälp av gedigen kunskapsutveckling och förtroendeingivande kommunikation strävar vi efter att vara det ledande landet inom online-marknadsföring i Europa och kanske, därmed, till en av de ledande i världen”

IAB Sverige grundades 2008 och samlar landets intressenter i hela eko-systemet för digital marknadskommunikation. Vårt syfte är att främja tillväxt och skapa bästa praxis. Rent konkret arbetar vi genom specialistgrupper, så kallade Task Force, som definierar standarder och guidelines.

Våra medlemmar består av företrädare från både stora och mindre aktörer så som underleverantörer, byråer, annonsörer, publicister, plattformar, teknikleverantörer, teleoperatörer, research-bolag med flera. Idag över 290 bolag.

IAB Sverige arrangerar regelbundet utbildande seminarier inom olika områden och du hittar aktuella events i Eventkalendern. Varje år arrangeras Mixx Awards där vi uppmärksammar medlemmars prestationer under mycket festliga former.

Som organisation strävar vi efter att maximera värdet för branschen utifrån de resurser och förtroende som medlemmarna ger oss. Vår verksamhets idé bygger på att ena, utbilda och påverka.

IAB Sverige verkar som en oberoende och transparent medlemsorganisation. Vår vision är att Sverige ska vara världsledande inom interaktiv marknadsföring och vara ”the capital of Internet”.

IAB Sverige ingår i ett nätverk av 47 IAB-organisationer i världen. Vår moderorganisation är IAB Europe i Bryssel de arbetar nära EU Kommissionen i frågor som rör vår bransch för att bla undvika dåligt underbygd lagstiftning.
IAB Sverige är också partner till den tekniska hub som ingår i nätverket IAB Tech Lab. Ett ideellt konsortium som engagerar medlemmar globalt för att utveckla grundläggande teknik och standarder som möjliggör tillväxt och förtroende för digitala mediers ekosystem.


SÅHÄR GÅR DET FÖR IAB SVERIGE
från årsstämman 6 maj 2021

 • IAB Sveriges årsredovisning och förvaltningsberättelse 2020 här
 • Presentation från Årsstämman 6 maj 2021 – en genomgång av verksamheten
 • Från IAB Sveriges Årsstämma maj 2021:
  • 2020: Omsättning 5 312 000 kr (ej Mixx Awards 2020) Resultat: + 321 683 kr
  • 2020: Nya medlemmar 2020: 28 st och nettotillväxt med 12 st
  • 2021: Q1 intäkter 4 % över budget och kostnader 12 procentenheter under budget
  • 2021: Nya medlemmar 54 % över budget – Q1 20 nya medlemmar
 • IAB Sveriges verksamhetsplan för 2021 hittar du här.