Om IAB Sverige

Vår verksamhetsidé bygger på att ena, utbilda och påverka branschen i frågor om digital marknadsföring och reklam. Med hjälp av gedigen kunskapsutveckling och förtroendeingivande kommunikation strävar vi efter att vara det ledande landet inom online-marknadsföring i Europa och kanske, därmed, till ett av de ledande i världen.
Vi samlar landets intressenter i hela ekosystemet för digital marknadskommunikation. Våra medlemmar består av företrädare från både stora och mindre aktörer så som underleverantörer, byråer, annonsörer, publicister, plattformar, teknikleverantörer, teleoperatörer, research-bolag med flera. Idag över 290 bolag.
Som organisation strävar vi efter att maximera värdet för branschen utifrån de resurser och det förtroende som våra medlemmar ger oss. Vi verkar som en oberoende och transparent medlemsorganisation och vår vision är att Sverige ska vara världsledande inom interaktiv marknadsföring och vara ”the capital of Internet”.

Vad gör vi?

Rent konkret arbetar vi genom specialistgrupper, så kallade Task Force, som definierar standarder och guidelines. Tillsammans med dessa specialistgrupper arrangerar vi dessutom regelbundet utbildande seminarier inom olika områden och du hittar aktuella events i Eventkalendern och du kan även se alla våra seminarier i efterhand på vår YouTube-kanal. Varje år arrangeras galan Mixx Awards där vi hyllar team, talanger, kreatörer och varumärken som tagit interaktiv reklam till nya nivåer.

Om oss

IAB Sverige grundades 2008 och ingår i ett nätverk av 47 IAB-organisationer i världen. Vår moderorganisation IAB Europe i Bryssel arbetar nära EU Kommissionen i frågor som rör vår bransch för att bland annat undvika dåligt underbyggd lagstiftning. IAB Sverige är dessutom partner till den tekniska hub som ingår i nätverket IAB Tech Lab, en ideell organisation som engagerar medlemmar globalt för att utveckla grundläggande teknik och standarder som möjliggör tillväxt och förtroende för digitala mediers ekosystem.
Vi jobbar på IAB Sverige! Kontakta oss här.