Köpguide - Online Video

Online Video Best Practice Guide 2021 7.0

Online video har under de senaste åren varit en av de snabbast växande kategorierna på den svenska annonsmarknaden och framtiden ser lika ljus ut. 2019 uppgick online video annonseringen till nästan 2 miljarder kronor enligt Institutet för reklammätningar (IRM) och har ökat stadigt. En del av tillväxten kommer av förflyttning av reklampengar till online video från annan media när annonsörerna följer konsumenterna. Det produceras mer och mer rörligt innehåll för online konsumtion och idag finns det fler aktörer än någonsin som distribuerar innehållet.

 Senaste versionen av Online Video Best Practice kan du ladda ner här: