ORDLISTA

Här samlar vi ord och förkortningar kopplat till Post 3rd Party Cookies.

Ordlista

DSP: Demand Side Platform, köparsidans platform i den programmatiska näringskedjan

Kohort: Grupp, t ex bestående av användare

SSP: Sell Side Platform, säljsidans platform i den programmatiska näringskedjan

W3C: World Wide Web Consortium, en sammanslutning av browsertillverkare

WICG: Web Incubator Community Group

Här hittar du IAB Sveriges hela ordlista med definitioner och akronymer.