POST 3RD PARTY COOKIE

Om IAB Sveriges arbete med frågan Post 3rd Party Cookie

 

Med denna samlingssida kan du hålla dig uppdaterad kring allt som har med utfasningen av tredjeparts-cookies att göra. Vi kommer uppdatera kontinuerligt med aktuella nyheter och information inom området. Task Force Post 3rd Party Cookies jobbar utifrån tre områden; User Cohorts, ID-lösningar & Contextual.

Styrelsebeslut från våren 2020 ligger bakom det svenska initiativet för starten av ny Task Force (P3PC) september 2020. Den är vår svenska länk in i de europeiska och globala initiativen från IAB Tech Labs, IAB Europe, Google privacy-Sandbox och W3C mm.

Gruppen har i sitt inledande arbete bjudit in olika stora aktörer på den globala och svenska marknaden för att säkerställa att alla i gruppen har de senaste uppdateringarna från IAB och företag i branschen.

Fortsatt ser vi behovet av att vi inte bara är avlyssnare utan även tar en aktiv diskussion och roll i Sverige.

Gruppens fråga är en av vårt tids viktigaste inom digital marknadsföring och kommer vara viktig under flera år framöver. Vi vet att det inte finns några snabba och enkla lösningar att ersätta tredjepartsdata baserat på cookies. Utan lösningen kommer att bestå av flera olika initiativ från branschen. IAB sätter stor vikt i att hitta bransch-neutrala, transparenta och överskridande lösningar och huvuddelen av det tekniska arbetet sker via IAB Tech Lab – Project Rearc.

Vill du sätta dig in i Post 3rd party cookie frågan rekommenderar vi att du läser IAB Europe Guide To Post-Cookie-Era.

 

 

 

 

Senaste nytt

IAB Tech Lab's initiativ för att få intressenter i det digitala reklam- och medie-ekosystem att arbeta tillsammans för att göra internet till en bättre plats för konsumenterna.