Programmatic E-learning Course

Varför ska man gå Progammatic E-learning Course?

Utbildningen har tagits fram i syfte att ge marknadens aktörer en grundläggande kunskap samt ökad förståelse för programmatiska tekniken, ekosystemet samt möjligheter och utmaningar kopplat till området. Kursen har skapats av IAB Sverige tillsammans med specialistgruppen Task Force Programmatic. Gruppen består av de största bolagen från köparsidan och säljarsidan inom programmatisk handel men även eko-systemets teknikleverantörer och mellanhänder är delaktiga. Samtliga aktörer står bakom kursens innehåll och den branschneutrala Handboken för Programmatisk handel 6.0.

  • Beräknad studietid: 2-4 timmar
  • Studieort: Distans
  • Kostnad: 500 kr som medlem och 900 kr som icke medlem
  • Efter godkänd kurs erhåller du ett diplom som kvitto på dina kunskaper

Vem är behörig?

Kursen passar dig som arbetar med digitala medier och vill bredda din kunskap eller för dig som arbetar med programmatiska köp och vill få ett kvitto på din kompetens. Kursen riktar sig även till dig som studerar på högskola med inriktning marknadsföring/försäljning.

Hur ser upplägget ut?

Via Intermezzons lärportal bestämmer du själv takten på studierna. När du läst allt studiematerial och tittat på utbildningsfilmerna gör du vårt slutprov som består av 25 frågor. Varje fråga har flera svarsalternativ varav ett av dessa är korrekt. Det krävs 80 % rätta svar för att bli godkänd. När du klarat provet erhåller du ett digitalt diplom. Skulle du behöva skriva om provet går det bra efter 24 timmar för att du ska få extra studietid.

Vad innehåller kursen?

Kursinnehållet är baserat på IAB Sveriges Handbok för Programmatisk handel 6.0 som släpptes 2020. Du kommer även få tillgång till utbildningsfilmer om programmatisk handel och däribland intervjuer med köpar- och säljarsidan.

Kostnad

500 kr för deltagare från medlemsföretag
900 kr för deltagare från icke medlemsföretag

Vid fler än 20 deltagare lämnas offert.
Priser exklusive moms.