Task Force Gold Standard

IAB Sveriges Task Force Gold Standard har som mål att ta fram guidelines och riktlinjer för branschen där vi gemensamt formulerar vad vi ser som en lämplig annonsmiljö för våra konsumenter.

Det inkluderar format som inte bör erbjudas, maximal laddningstid, frekvenstak, adblocker-användning, placeringar som bör undvikas, kreativa lösningar som är störande och även missbruk av data som kan upplevas störande etc. 2015 presenterade IAB USA L.E.A.N vilket står för Light, Encrypted, Ad choice supported, Non-invasive ads som ska vara återkommande i allt arbete.

Gruppen har också ett annat mycket viktigt syfte idag och det är att de agerar Regelgrupp för självregleringen Gold Standard. Gruppen följer följande riktlinjer för sitt arbete.

Vad är Gold Standard?

Gold Standard är ett självreglerings-program. Vårt åtagande att bygga en hållbar framtid för digital reklam är förankrad i IAB Sweden Gold Standard. Gold Standard har tre enkla men grundläggande mål – att minska annonsbedrägeri, förbättra den digitala reklamupplevelsen och öka varumärkessäkerheten/Brand Safety. Gold Standard involverar alla delar av det digitala eko-systemet.

Läs mer om Gold Standard här.

Ordförande: Diana Feldreich, Bonnier News
Mikael Norberg
PlayAd
Carl Wåreus
Google
Diana Feldreich
Bonnier News
Sanna Nellmer
Schibsted
Lena Brandenfeldt
Brandenfeldt Sales & Marketing / Instly
Peter Mackhé
Sveriges Annonsörer
Adela Vergara
AdOn
Rebecka Edling
Aller media
Daniel Rigelius
Arla Foods