Handbok för Podcast 1.0
Podcasts är ett samlingsbegrepp för publicering av ljudinnehåll via Internet. Idag förknippas podcasts främst med talat innehåll, men kan också i innehålla annan typ av ljudinnehåll som musik. I Sverige finns begreppet podd, poddradio och poddsändning – vilka alla är synonymer till begreppet podcasts.
Ladda ner Handboken om Podcast här om du vill lära dig mer:

Vad är Digital Audio?

I Handboken om Digital Audio 2.0 har task force Audio valt att avgränsa sig till följande definition:
“Digital Audio omfattar reklambaserade tjänster som distribueras till konsumenter via internet-uppkopplade plattformar.”
Vår definition täcker in kommersiella aktörer som radiostationer/nätverk, musiktjänster, podcasts.
Digitalt ljud kategoriseras ofta som musiktjänster, radio eller podcasts men skillnaderna blir allt mindre och idag finns musiktjänster som erbjuder radio, radioprogram som paketeras som podcasts och podcasts med fokus på musik. Vi utvecklar det här ytterligare i avsnittet “Det digitala ljudlandskapet”.
Ladda ner Handboken om Digital Audio 2.0 här: