Räckvidd för DOOH

De utomhusbolag som idag har en digital utomhusprodukt redovisar sin “räckvidd” i digitala valutan Outdoor Impact.
Antal besökare/vecka
Antal kontakter per vecka
Antal passeringar per vecka

LOOP

En “loop” är ett varv på 60 sekunder där annonserna syns olika frekvent, beroende på hur mycket av loopen/varvet kunden har bokat. Max antalet annonsörer per loop/varv varierar mellan de olika medieägarna.
Kontakta respektive medieägare för mer information.

Spot-längd

Längden på reklam-spottar (annonsen) kan variera. De vanligaste spot-längderna är 5 eller 10 sekunder.
Kontakta respektive medieägare för mer information om spott-längder för ditt behov.

Format

Det finns både stående och liggande ytor/format, men de flesta är stående. Se respektive medieägares pris- och/eller produktlista för antalet ytor av respektive format.

Share of voice

SoV i procent (Share of Voice), antal visningar per minut/timme/dygn. Medieägarna benämner andelen av bokat utrymme olika.