Digital-Out-of-Home eller DOOH

DOOH avser annonser, innehåll och video som visas utanför hemmet.

Budskapen stöds av rik och dynamisk digital teknik, maximerad med realtidsfunktioner för att ge konsumenterna on-the-go upplevelse. DOOH omfattar en mängd olika skärmformer, storlekar och nivåer av interaktivet . Den här siten är guide som representerar de olika delarna av ekosystem för Digital Out-of-Home.
Köpguiden nedan skapades av task forcen och producerades av Visual Art.

DOOH är det perfekta hybridmediet – utomhus, stora skärmar med tv funktion (utan ljud) i onlinemiljö, som prissätts främst på antal kontakter, spotlängd och SOV. En typisk spotlängd är 5 sekunder med 10 % SOV.
För att nå en högre andel SOV kan man köpa fler spottar.

Digital utomhus handlar dock inte uteslutande om att det är rörligt, utan om att man kan köpa de städer och platser man behöver, de dagar och tider som vår analys säger att vår målgrupp är på plats samt med den frekvens vi bedömer är lämplig. Kampanjer ska och kan köpas utifrån olika styrningar som t ex veckodagar, klockslag och specifika platser där annonsörens målgrupp rör sig. Annonsörerna kommer bli mer relevanta i sina budskap, dvs. att dom anpassar budskap utifrån tid på dygnet eller geografisk placering så att målgruppen än mer upplever att annonsen talar till dom.

Linjärt Full motion, animationer på skärmarna.
Dynamiska kampanjer Datadrivna där man med enkla medel kan koppla upp sig på skärmarna med hjälp av kundens data. Allt från datum, klockslag, nyheter. Exempelvis pollenhalt eller modeföretag som visar hur många produkter som finns kvar i en viss storlek. Aftonbladet som kör löpsedeln/ettan på skärmarna.
Interaktiva kampanjer Kräver en specialinstallation som exempelvis en kamera, kinect sensor.

Stora aktörer inom DOOH

Clear Channel Stort utbud av ytor, både tryckta och digitala, spridda över hela landet
JCDecaux Eurosize och digitala skärmar i de 20 största kommunerna i Sverige
Visual Art Finns på centralstationer, köpcentrum, flygplatser och ute i stadsmiljö. Både med digitala ytor och eurosize. Totalt 856

digitala ytor.
AdCityMedia Digitala skärmar samt vepor, främst i storstad
Wallstreet Trafikreklam främst i Göteborg samt digitala skärmar i storstad
Swedavia Flygplansreklam, både analogt och digitalt