Att samarbeta med inflytelserika ambassadörer på nätet blir allt vanligare bland företag som vill skapa en närmare relation till sin målgrupp. Många annonsörer kämpar dock fortfarande för att förstå begreppet influencer marketing samtidigt som många önskar tydligare annonsmärkning, etiska regler och enhetliga KPIer.

IAB Task Force Influencer Marketing startade 2016.

Ordförande: Natalie Tideström Heidmark, United Screens

Natalie Tideström Heidmark
United Screens
Caroline Ensér
Life of Svea
Helena DuPont
Wavemaker
Anki Apreotesei
Bauer Media
Johanna Kägu
Scream
Peter Cederholm
IUM
Maria Grip
Media Audit
Silvia Barklund
Relevance Agency
Magnus Noord
ProAd
Alexander Gradin
Beatly
Emma Lundsten
Cure Media
Daniel Troyse
Tailsweep & Lifestylegruppen Bonnier
Jakob Wigselius
United Influencers
Emelie Friis-Liby
WeAreCube
Caroline Borelius
Splay One