Task Force Insikt & Analys 

IAB Sverige Task Force Insikt & Analys är en grupp specialister inom området mätning och uppföljning. Arbetsgruppen har som uppdrag att ena, påverka och utbilda branschen. Detta genom att ta fram standarder och riktlinjer för annonsering samt diskutera möjligheter och utmaningar som möter sektorn idag.

Bakgrund

Mätning och uppföljning har länge varit ett omdiskuterat ämne inom marknadsföring. Tillgången på verktyg, system och metoder blir allt större, men drar vi nytta av dessa möjligheter? Att fatta beslut baserat på insikter och analys bidrar till att företag får ut mer av sina medie- och reklaminvesteringar genom högre effekt.

Vår task force Insikt & Analys har tagit fram fem White Papers på teman Digital annonsering & ITP, Datakvalitet, Datavisualisering, Attribution och Kampanjutvärdering.

Du kan ladda ner samtliga White Papers här.

Ordförande: Anne Mogensen Voss, Dentsu Data Labs

[tmm name=”tf-insikt-analys”]