Task Force Legal & Policy

Task Force Legal & Policy är en arbetsgrupp som intensivt arbetar med att företräda de kommersiella aktörernas intressen i debatten om skyddet av den personliga integriteten. Task forcen har arbetat med olika frågor och utbildningar sedan 2010.

Bakgrund

Den interaktiva marknadsföringen är föremål för dramatiska lagförslag som GDPR som helt ändrat spelreglerna för en marknad som är uppbyggd på ett stort mått av självständighet och frihet. Starka röster görs sig i denna debatt hörda för skyddet av individen, men utan motvikt riskerar begränsningarna i användningen av modern teknik att bromsa utvecklingen i många viktiga branscher.

Trots att utvecklingen gått framåt är det i stort sätt omöjligt att veta hur framtidens tjänster och produkter kommer att se ut. För lagstiftare världen över har denna teknikrevolution inneburit användning som varit mycket svår att reglera. Detta särskilt som aktörerna och åtgärderna på ett helt nytt sätt är gränsöverskridande. De traditionella processerna och lösningarna för lagstiftning har i denna nya värld visat sig vara svåra att applicera. 

Till vänster i menyn kan du läsa om olika verktyg som IAB arbetar med lokalt, på Europanivå och globalt.