Online Video Best Practice Guide 6.0 2020

Online video har under de senaste åren varit en av de snabbast växande kategorierna på den svenska annonsmarknaden och framtiden ser lika ljus ut. 2019 uppgick online video annonseringen till nästan 2 miljarder kronor enligt Institutet för reklammätningar (IRM) och har ökat stadigt. En del av tillväxten kommer av förflyttning av reklampengar till online video från annan media när annonsörerna följer konsumenterna.

Det produceras mer och mer rörligt innehåll för online konsumtion och idag finns det fler aktörer än någonsin som distribuerar innehållet.


Utbildande och informativa videos om online video

Varje video är 3-4 min lång och på fem teman inom online video;
Mätmöjligheter, Kreativa lösningar och Effekt 2.0
Filmerna är framtagna av Task force Online Video våren 2019 och producerades av Tonic.

Mätmöjligheter
På vilka sätt kan du mäta hur framgångsrik din annons varit?
I denna kortfilm får vi ta del av hur du kan mäta din online videokampanj. Filmen är 3.50 min och ger dig en bra överblick..
.

Effekt 2.0
Den här filmen tar upp ytterligare aspekter av att mäta effekten av din annons, vilket är en del två för filmen, Effekt 1.0 hittar du nedan. Under 3.59 min berättar vi vikten av att kunna mäta effekt och hur det kan gå till.

Kreativa lösningar
I denna film ger vi dig bra tips om hur du kan tänka rent kreativt när du skapar en effektiv annons för flera plattformar samtidigt. Under 3.45 min hinner vi med flera goda tips som du kan ta med dig i dina kampanjer som du planerar för online video.


Fler utbildande och informativa videos om online video

Video-Landskapet, Utformning av online video, KPIer, Effekt och Fraud
Filmerna är framtagna av Task force Online Video 2018 och producerades av Tonic.

Landskapet
Hur ser det digitala landskapet ut och hur använder vi online medier?

.

KPI:er
I den här filmen får du lära dig mer om de mätvärden som används för att köpa reklamplats, och de som kan jämföra olika reklamplatser efter reklamen visats.
.

Effekt
Det finns många olika saker som du som annonsör kan uppnå när du väljer att annonsera med rörlig bild och ljud på de digitala plattformarna. För att kunna mäta vilken effekt kampanjen har gett så behöver du sätta upp tydliga målsättningar vad du som annonsör vill uppnå..

Fraud
Det är inte förrän efter du har gjort klart din affär som du har en chans att se vad du verkligen fått för dina pengar. Vi ska berätta hur du kan bli lurad när du köper annonser, sk fraud. Hur det fungerar och framförallt hur du kan undvika det. En lösning är Ads.txt från IAB.

Utformning
I det här avsnittet går vi igenom de två vanligaste videoannonsformaten som finns på marknaden: instream och outstream.

x


IAB Online Video Standards – infografik

Denna infografik från IAB Frankrike beskriver och utvecklingen och fördelarna med nya globala Online Video-annonsstandarder som SIMID, OMID, VAST 4 och annonsformat. Läs mer här.

x


IAB Europe Report: Attitudes to Digital Video Advertising 2020

IAB Europe ger ut en rapport om attityder om reklam inom Online Video. För att förstå tillväxten och utvecklingen av digital videoannonsering över hela Europa, sättet på vilket video handlas på från både köp- och säljsidan, och vad framtiden innebär. Den är  baserad på IAB Europe undersökningen Attitudes to Digital Video Advertising, genomförts varje år sedan 2016. Till rapporten


IAB-Podden Grundläggande om Online Video med David Björk, Mediacom ordförande för Task Force Online Video.