Vad är Ads.txt?

Syftet med IAB Tech Lab’s projekt är enkelt: att öka transparensen inom programmatisk handel. Ads.txt är en förkortning av “Authorized Digital Sellers” och är en enkel, flexibel och säker metod som publicister och leverantörer kan använda för att upplysa om vilka företag de tillåter sälja deras digitala varulager.
Genom att vara öppna med vem som är Authorized Digital Sellers, förbättrar ads.txt (textfilslösning) transparensen i leverantörskedjan och ger publicister kontroll över sitt varulager. Detta gör det svårare för oseriösa aktörer att tjäna pengar på att sälja falskt varulager i hela programmatiska kedjan.
Allt eftersom publicister anammar ads.txt kommer köpare få lättare att identifiera publicisten. Vilket ger varumärken försäkran att de köper en verklig annonsplats och inte non-human traffic eller adfraud.
Du hittar mer information på IAB Tech Lab i USA

Vår task force Online Video har producerat en film om online fraud: