Handbok Programmatisk Handel 7.0 2021

Programmatic [proh-gruh-mat-ik] är ett samlingsnamn för automatiserad handel med annonser i realtid. Kortfattat så innebär det att köpare och säljare av annonsutrymme gör affärer via en realtidsauktion. Handboken har tagits fram för att ge marknadens aktörer en ökad förståelse av tekniken, ekosystemet samt de möjligheter och utmaningar som finns inom området.

 

 

 


IAB Sweden Programmatic Study 2021  –
Var står den programmatiska affären idag i Sverige?

IAB Sverige tillsammans med Task Force Programmatic genomförde hösten 2021 en studie där vi tillfrågade köpare och säljare mediebranschen om var den programmatiska affären står. Syftet med enkätundersökningsgruppen är att förse den svenska marknaden med information och insikter rörande the programmatiska handeln av media – i Sverige. Ta del av studien.


The Programmatic Crash Course

Kort nybörjarguide till programmatic.

 


Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Programmatic_spend2019.jpg

European Programmatic Ad Spend Report 2019 från oktober 2020

Den senaste IAB Europe Programmatic Ad Spend Report avslöjar att programmatiska intäkter ökade med 23 procent 2019 och visade på en toppnotering på 23 miljarder euro (238 Mrd SEK). Där 77 procent av displayannonsering (display och online video) och 58 procent av online video handlas nu programmatiskt. Inköp av sociala medier dominerar programmatiskt. Här hittar du hela rapporten.


Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Programmatic-attitudes2020-1.jpgAttitudes to Programmatic Advertising Report 2020

IAB Europas årliga Attitudes to Programmatic Advertising Report är en omfattande analys av det europeiska programmatiska landskapet, som täcker strategier och antagandetrender, drivkrafter för och tillväxthinder och prognoser för framtiden för 31 marknader. Studien, publiceras för femte året och utvecklades av IAB Europe Programmatic Trading Committee. De viktigaste resultaten från 2019-studien inkluderar:

  • Andelen annonsörer som investerar mer än 41% av sina visningsinventeringar via programmatiska metoder ökade till 70% 2020 från 55% 2019.
  • Video är fortfarande en viktig drivkraft för programmatiska investeringar bland byråer.
  • 54% av byråerna köper nu mer än 41% av sitt videoinventarier programmatiskt jämfört med 50% år 2019.
  • Med ökningen av annonsörernas investeringar i programmatik handel ökar annonsinköpet med ads.txt, 52%. Publicisterna uppgav att de sålde mer än 81% av deras inventory med ads.txt.
  • In-house trenden rör sig i årets rapport motsatt riktning då annonsörer med en egen modell har minskat från 38% (2019) till 20% (2020).
  • Nu fortsätter köpsidan att utvecklas mot hybridmodeller. År 2019 uppgav 15% av annonsörerna att de hade en hybridmodell för programmatisk handel. Detta har ökat till 30% 2020. Hela rapporten här.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är supplay_path-opt_IAB.jpg

IAB Europe Guide To Supply Path Optimisation (SPO)

Den ökade sofistikeringen av det programmatiska ekosystemet, med införandet av nya leveransvägar som Header-bidding, har lett till minskad transparens för annonsörer och byråer, särskilt relaterade till avgifterna från mellanhänder. Det är här SPO erbjuder kritisk hjälp som gör det möjligt för köpare att finslipa inköpsvägarna, med kostnadseffektivitet, transparens med högre kvalitet. 87% av varumärken, byråer och DSP-plattformar som aktivt implementerar SPO, vinner fördelar med hänvisning till brand safety, minskad adfraud och förbättrade KPI:er. Här är Guiden med uppmaning till handling för alla intressenter att anta SPO som viktig del av sina affärsfunktioner.


IAB Europe Explains … Video series

Vill du ha en enkel och tydlig förklaring om olika branschämnen, utmaningar och nya trender? Vi introducerar “IAB Europe Explains” … Ett nytt initiativ som samlar branschexperter från våra medlemmar för att ge de förklaringar som hjälper dig att känna till den ständiga utveckling och förändring i vårt ekosystem! De första videorna i den här serien förklarar:

The videos range from 5 to 10 minutes long so you can sit back, grab a coffee and become an industry expert in no time.


Studie från IAB Sverige – Programmatic & GDPR

Task force Programmatic arbetade fram ett frågeformulär för att ta reda på hur GDPR har påverkat digitala ekosystemet och programmatiska affären. I studien ställdes frågor om Consent-verktyg och IABs ramverk ” IAB Europe Transparent & Consent framework”. Vi genomförde studien i oktober 2018. Ta del av studien.


 

IAB-Podden – Grundläggande Podd om -Vad är Programmatic med Rikard Bildsten, Appnexus.