IAS Media Quality Report för Sverige

Söker du större transparens i digitala medier?
Ta del av mediekvalitetsrapporten “Media Quality Report 2018” från Integral Ad Science (IAS) för att få en djupare förståelse kring annonsbedrägeri, varumärkessäkerhet, viewability mm. Ladda ner rapporten idag.