Den svenska Rekommendationen för viewability mätningar är framtagen av vår task force Viewability med stöd från den amerikanska Ad Impression Measurement Guidelines från IAB och MRC.

Allt presenterades första gången vid IAB seminarium 2015. Du kan ta del av seminariet på vår Youtube-kanal.

Viewability Ad measurement – Make Measurement Make Sense

Under 2011 samlades Association of National Annonsörer (ANA), American Association of Reklambyråer (4A s) och Interactive Advertising Bureau (IAB) för att förbättra digital mätningar, av allt att döma det enskilt största hindret för marknadsförare, publicisters och byråers tillväxt. De tre föreningarna samlades under namnet Making Measurement Make Sense (3MS), målet var en bransch förändring av medievalutan i syfte att förbättra resultat för alla parter i en transaktion.

3MS med bl a MRC och IAB tog 2014 fram ett dokument för att få hela branschen på samma väg mot ett samarbete och samförstånd för att ge bästa möjliga utfall för det största antalet deltagare på kortast tid. Delmålet var en övergången från en levererad visning till en synlig visning. Läs mer om arbetet och ta del av en film som beskriver den nya valutan.

Vad är MRC?

Media Rating Council (MRC) genomför och säkerställer mätningtjänster/system relaterade till mediebranschen genom ackrediteringar (accreditations). Ackreditering säkerställer att tjänsten är giltig, pålitlig och effektiv utifrån de av branschen förbestämda riktlinjer och etiska kriterier för mätningstjänster t ex viewability.
Syftet med ackrediteringar är att informera användarna om huruvida sådana målmätningar utförs i överensstämmelse med de utvecklade kriterierna och förfarandena. Här är länk till MRCs sida för ackrediterade tjänster.