Task Force Viewability

IAB Sverige Task Force Viewability är en grupp specialister inom området. Arbetsgruppen har som uppdrag att ena, påverka och utbilda branschen. Detta genom att ta fram standarder och riktlinjer för annonsering samt diskutera möjligheter och utmaningar som möter sektorn idag. 

Task Force Viewability är för närvarande pausad.

Jane Westermark
Schibsted
Marcus Ericson
Meetrics
Carl-Johan Grund
Emerse
Oscar Karlsson
Seenthis
Thomas Asserholt
Keymobile
Samuel Ghebresallase
Bonnier News
Jenny Brännmo
Carat
Jonas Linnér
Mediekompaniet
Hanna Melin
Bright Media Agency
Erik Sohl
PHD
Björn Lindholm
Integral Ad Science
Anna Viking
Google