Post 3rd Party Cookie Task Force

IAB Sverige Task Force Post 3rd Party Cookie arbetar med att följa utvecklingen av utfasningen av tredjepartscookies. De tittar på de frågetecken som finns framåt kring rapportering, brand safety, frekvensstyrning och attribution. Gruppens mål är att samla och sprida information, utbilda och förklara för den svenska marknaden vilka begrepp och lösningar som finns och vad de innebär för just dig. 

Styrelsebeslut från våren 2020 låg bakom det svenska initiativet för starten av den nya Task Forcen september 2020. Den är vår svenska länk in i de europeiska och globala initiativ från IAB Tech Labs, IAB Europe, Google privacy-Sandbox och W3C.

Fortsatt ser vi behovet av att vi inte bara är avlyssnare utan även tar en aktiv diskussion och roll i Sverige.
Gruppen har beslutat om att arbete utifrån tre spår: Users, Interest groups & Contextual.

Ordförande: Dilem Güler, Bonnier News

TF ordförande: Anders Uhlin, Quantcast

Här är personerna från branschen som bildar Task Forcen:

Dilem Güler
Bonnier News
Peter Andersson
Kantar Sifo
Frida Boman
Meta
Rickard Nordberg
Yield Optimisers
Rickard Broberg
Nordic Morning
Christer Ljones
Schibsted
Tobias Eidem
Dimension46
Nina Schönbäck
Pubmatic
Martin Andersson
Adform
Fredrik Johansson
Livewrapped
Jonas Lidén
DNA Fusion
Fredrik Strauss
Bisnode
Nilo Kaboteh
Curamando
Carl Liverstam
Verve Group
Lisa Blom
Google
Linus Gerhardsson
Criteo
Chris Grenö
Adlede
Sofia Welstadius
Wavemaker
Jens Hård
Accenture
Oskar Vannerus Lindblom
Dentsu
Andreas Hansson
Leeads
Mikael Baecklund
Verve Group
Björn Bigander
Quantcast

Mer info:

Med förestående förändringar i teknologilandskapet för identifiering, kommer framtiden för online-annonsering vara mycket beroende av den utveckling som sker närmaste tiden.

Vi ska hitta ny teknik som bygger på användarnas förtroende i sina val av sin upplevelse som respekterar deras integritetspreferenser.

Post-tredjeparts cookie-task force i Sverige ska bidra till att säkerställa att vi inte bara avlyssnar de internationalla initiativen som finns utan även kan komma med insatser och reflektioner till de projekt som genomförs inom IAB Europes Post Third-Party Cookie Task Force, W3C (browser-tillverkarnas grupp) och IAB Tech Labs “Project Rearc” om utvecklingen av digital reklam och potentiella nya paradigmer.

Det kommer krävas ett visst internationellt engagemang och deltagande i via video-samtal med omvärlden. Men självklart något vi kommer fördela inom denna grupp.

Vi startade gruppen den 1 september 2020.