Post 3rd Party Cookie Task Force

Styrelsebeslut från våren 2020 låg bakom det svenska initiativet för starten av ny Task Force på området “post tredjeparts-cookies” (P3PC) september 2020. Den är vår svenska länk in i de europeiska och globala initiativ från IAB Tech Labs, IAB Europe, Google privacy-Sandbox och W3C.

Gruppen har i sitt inledande arbete bjudit in olika stora aktörer på den globala och svenska marknaden för att säkerställa att alla i gruppen har de senaste uppdateringarna från IAB och företag i branschen.

Fortsatt ser vi behovet av att vi inte bara är avlyssnare utan även tar en aktiv diskussion och roll i Sverige.
Gruppen har beslutat om att arbete utifrån tre spår: Users, Interest groups & Contextual.

 

Gruppens fråga är en av vårt tids viktigaste inom digital marknadsföring och kommer vara viktig under flera år framöver. Vi vet att det inte finns några snabba och enkla lösningar att ersätta tredjepartsdata baserat på cookies. Utan lösningen kommer att bestå av flera olika initiativ från branschen. IAB sätter stor vikt i att hitta bransch-neutrala, transparenta och överskridande lösningar och huvuddelen av det tekniska arbetet sker via IAB Tech Lab – Project Rearc.

Ordförande: Dilem Güler, Bonnier News

Här är personerna från branschen som bildar Task Forcen:

Dilem Güler
Bonnier News
Marcus Johansson
Bidtheatre
Peter Andersson
Kantar Sifo/Comscore
Anna Erlandsson
Facebook
Rickard Nordberg
Yield Optimisers
Sara Krantz
Nordic Morning
Christer Ljones
Schibsted
Sofia Welstadius
Carat
Tobias Eidem
Dimension46
Tomas Viksten
Google
Sassy Ferreira Berild
Adlede
Filip Grimborg
Pubmatic
Martin Andersson
Adform
Anders Uhlin
Quantcast
Patrik Skogfors
Mediacom
Sofi Cederlöf
Flygresor.se
Björn Karlström
Bannerflow
Oscar Larsson
GroupM
Lucas Jakobsson
Criteo
Mats Ståhl
PlayAd
Fredrik Johansson
Livewrapped
Jonas Lidén
DNA Fusion
Fredrik Strauss
Bisnode

Jonathan Zetterberg, Samsung
Lisa Blom, Google
Chris Grenö, Adlede

Kontakta Charlotte Thür / mob 0705-10 11 10 om du vill ha mer info.

Mer info:

Med förestående förändringar i teknologilandskapet för identifiering, kommer framtiden för online-annonsering vara mycket beroende av den utveckling som sker närmaste tiden.

Vi ska hitta ny teknik som bygger på användarnas förtroende i sina val av sin upplevelse som respekterar deras integritetspreferenser.

Post-tredjeparts cookie-task force i Sverige ska bidra till att säkerställa att vi inte bara avlyssnar de internationalla initiativen som finns utan även kan komma med insatser och reflektioner till de projekt som genomförs inom IAB Europes Post Third-Party Cookie Task Force, W3C (browser-tillverkarnas grupp) och IAB Tech Labs “Project Rearc” om utvecklingen av digital reklam och potentiella nya paradigmer.

Det kommer krävas ett visst internationellt engagemang och deltagande i via video-samtal med omvärlden. Men självklart något vi kommer fördela inom denna grupp.

Vi startade gruppen den 1 september 2020.