IAB Sveriges Task Force

Interaktiv marknadsföring och digitala medier rymmer många olika frågor och intresseområden. Därför arbetar IAB Sverige med ett antal Task Force som tar fram handböcker, standards och guidelines för sina specialområden. En Task Force fungerar som en projektgrupp som bildas i syfte att leverera ett konkret resultat kring ett specifikt ämne eller fråga under en definierad tidsperiod.

Läs mer om Task Force här!