100 fattaren blir branschgemensamt pris

För första gången blir 100-fattaren ett gemensamt pris som delas ut av Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Mediebyråer och IAB Sverige. Priset ska belöna kommunikation som ger effekt och fokuserar på ett mer hållbart samhälle. 100-fattaren delas ut i samband med Sveriges Annonsörers tävling 100-wattaren.

– 100-fattaren som har funnits sedan 2018 och kommer från och med i år att bli branschens gemensamma pris och knytas samman med vårt gemensamma Hållbarhetsinitiativ som syftar till att arbeta proaktivt och förebyggande kring klimatrelaterad kommunikation och för ökad inkludering och mångfald i marknadsföring och reklam, säger Sveriges Annonsörers vd Hanna Riberdahl.

– IAB Sverige är mycket stolta och ödmjuka kring Sveriges Annonsörers initiativ att skapa ett gemensamt pris för en mer hållbar framtid! Det visar vikten av att detta är en gemensam utmaning som vi alla måste ta på största allvar och att vi tillsammans kan göra skillnad! Säger Kenneth Danielsson, vd, IAB Sverige.

Här är juryn som ska utse vinnaren:
Maria Guggenberger, Head of Sustainability & CSR, ATG (ordförande)
Stina Liljekvist, Chef Strategisk Kommunikation & Marknad, Skandia         
Louise von Gussich, Marcom Sustainability Chief Expert, Nordea                 
Johnny F Kroneld, Head of Unit Campaign & Events, Barncancerfonden
Pino Roscigno, Commercial & Brand Director, Stadium       
Markus Ahlberg, Head of Sustainable Business Development, Schibsted
Simone Westerberg Skoog, Nordic CEO, UM
Lamin Sonko, Head of Communications, Kive
Anna Högberg, Managing Director, Mission Anew
Johan Dyrendahl, vice VD, Prime Weber Shandwick          

Kriteriet för 100-fattaren:
I 100-fattaren tävlar bidrag som skapat effekt genom kommunikation som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Med hållbart menar vi något av de tre dimensionerna: sociala, miljön eller ekonomin. Det är positivt om man tydligt kan koppla kommunikationen till något av FNs Globala mål (SDG, Sustainable Development Goals). Arbetet ska ha pågått under en tidsperiod på minst två år. 

Tävlingen är öppen för bidragsinlämning, sista dag att tävla är 26 oktober 2022. Läs mer om tävlingen och tävla här.