Varje år gör IAB Europe en genomlysning av reklammarknaden i Europa. Data till AdEx-rapporten bygger på information från de nationella IAB-kontoren runt om i Europa. Svensk data kommer från svenska IRM-media. Rapporten sammanställts av “IHS Electronics and Media”.

AdEx-rapporten finns tillgänglig från oss genom att du kontaktar Charlotte Thür. Den är gratis för IABs medlemmar, för övriga tillkommer en kostnad på 8000 kr +  moms.

Varje nationell IAB i Europa driver sin egen årliga reklaminsatser för online reklam och gör egna undersökningar och IAB Europe Adex siffror är baserade på dessa resultat. Eftersom metoderna i studierna varierar från land till land, har IAB Europe och IHS definierade metodregler för att presentera siffrorna på ett sådant sätt att de blir realistiska och jämförbara.

Vi håller varje augusti ett seminarium där vi går igenom årets AdEx-rapport. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få inbjudan till genomgången.