IAB Sweden Gold Standard Certifiering

Vårt åtagande att bygga en hållbar framtid för digital reklam är förankrad i IAB Sweden Gold Standard. Gold Standard har tre enkla men grundläggande mål – att minska annonsbedrägeri, förbättra den digitala reklamupplevelsen och öka varumärkessäkerheten/Brand Safety. Gold Standard involverar alla delar av det digitala eko-systemet med Gold Standard och Gold Standard Pro.

Läs mer och registrera ditt bolag här!