Den 31 mars gick IAB Europe ut med att de ska avlägsna “IAB Europe EU Framework for Online Behavioral Advertising” eller “OBA Framework”, som ursprungligen publicerades 2011. Detta steg tas efter en granskning av ramverket mot bakgrund av de ändringar som infördes i EU: s dataskyddslag genom antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Dessutom för att eliminera risken för förvirring mellan OBA-ramverket och Transparency & Consent Framework (TCF).  

Läs mer om detta här: https://iabeurope.eu/all-news/announcement-of-formal-withdrawal-of-the-iab-europe-oba-framework-of-2011/